Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny AV ČR

 Rada Knihovny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. 

Požadavky:

  • splnění podmínek pro výkon funkce uvedených § 17 odst. č. (4)-(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání v některém z oborů hlavní činnosti pracoviště;
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.

Při ústním pohovoru se očekává, že uchazeči/uchazečky přednesou představu o funkci, o niž se ucházejí, a předloží záměry, které by v ní chtěli realizovat.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních výsledků dosavadní praxe zašlete písemně nejpozději do 15. února 2012 na adresu:

Rada Knihovny Akademie věd ČR
k rukám tajemnice Rady KNAV PhDr. J. Burgetové
Národní 3
115 22 Praha 1