Až do 15. 6. 2020 zpozdné a prodlužování výpůjčních lhůt dle výjimky z knihovního řádu

Konkrétní informace o Vašich výpůjčkách, termínech vrácení a případných poplatcích zjistíte po přihlášení do uživatelského konta v sekci „Výpůjčky“ a „Poplatky“. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, pošlete nám žádost o jeho resetování na servis@knav.cz. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a telefonní číslo, které jste vyplnili při registraci. Nově vygenerované heslo obdržíte po ověření identity SMS zprávou.

Poplatky za opožděné vrácení

Na základě výjimky z knihovního řádu promíjíme až do 15. 6. 2020 poplatky za opožděné vrácení, které naběhly od 13. 3. 2020 včetně. Poplatky za upomínky a opožděné vrácení, které vznikly do 12. 3. 2020, promíjeny nebudou, právě tak jako poplatky, které vzniknou od 16. 6. 2020. Vracení titulů je možné prostřednictvím návratového knižního boxu umístěného za vstupními dveřmi do budovy (přístupný pondělí–pátek, 6–20 hodin) nebo poštou s pojištěním zásilky. Osobní vrácení titulů v půjčovně není v tuto chvíli možné.

Návratový knižní box je vybírán jednou denně po ukončení otevírací doby půjčovny (pondělí–pátek, 9–17 hodin); prominutí poplatků za opožděné vrácení probíhá u takto vrácených titulů nejpozději do 17.30 hodin daného dne. Výši případných poplatků pak zjistíte po přihlášení do uživatelského konta, kde je zároveň můžete ihned uhradit online platební kartou.

U titulů vracených poštou s pojištěním zásilky považujeme za den vrácení datum podání zásilky. Vrácení titulů a prominutí poplatků za případné opožděné vrácení vypůjčených titulů probíhá ihned po jejich doručení pracovníkům půjčovny. Výši případných poplatků zjistíte po přihlášení do uživatelského konta, kde je zároveň můžete ihned uhradit online platební kartou.

Posunutí výpůjční lhůty končící v období 13. 3.–14. 6. 2020

Automatická prodloužení výpůjčních lhůt probíhají standardně. U titulů, jejichž výpůjční lhůtu končící v období 13. 3.–14. 6. 2020 nelze automaticky prodloužit, dojde na základě výjimky z knihovního řádu k posunutí termínu pro vrácení do 15. 6. 2020.

Pokud některý vypůjčený titul budete potřebovat i nadále, nevracejte ho (všechny vrácené tituly jsou na 3 dny ukládány do karantény), ale přineste jej do půjčovny. Nebude-li rezervován dalším uživatelem, budete si jej po vrácení a znovu vypůjčení provedeném pracovníkem půjčovny moci znovu odnést domů.

Výpůjční lhůta titulu skončila do 12. 3. 2020 včetně

U titulů, jejichž výpůjční lhůta skončila do 12. 3. 2020 včetně, se termín vrácení titulů neposouvá, ale platí pro ně výjimka z knihovního řádu o promíjení poplatků za opožděné vrácení za období od 13. 3. 2020 do maximálně 15. 6. 2020 včetně.