Zpozdné promíjíme i po otevření knihovny

Promíjení poplatků za opožděné vrácení

Na základě výjimky z knihovního řádu promíjíme do odvolání poplatky za opožděné vrácení, které naběhly od pátku 13. 3. 2020 včetně. Poplatky za upomínky a opožděné vrácení, které vznikly před tímto datem, promíjeny nebudou. Vracení titulů je možné prostřednictvím návratového knižního boxu umístěného za vstupními dveřmi do budovy (přístupný pondělí–pátek, 6–20 hodin, s výjimkou dní, na něž připadá státní svátek) nebo poštou s pojištěním zásilky. Osobní vrácení titulů v půjčovně není v tuto chvíli možné.

Při vrácení vypůjčeného dokumentu vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno do konce denních otevíracích hodin KNAV (pondělí–pátek, 9–17 hodin, s výjimkou dní, na něž připadá státní svátek), bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta ten samý den.

Při vrácení dokumentu vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno po konci denních otevíracích hodin KNAV (pondělí–pátek, 9–17 hodin, s výjimkou dní, na něž připadá státní svátek), bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta následující otevírací den.

Při vrácení dokumentu poštou s pojištěním zásilky bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho doručení pracovníkům Oddělení výpůjčních a referenčních služeb.