Knižní tipy pro Týden mozku

Ve dnech 16. až 22. března 2020 se koná 22. ročník festivalu Týden mozku, týden plný nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech v této oblasti. Týdenní program je plný přednášek, interaktivních expozic a workshopů, na kterých se dozvíte spoustu zajímavostí a zároveň procvičíte mysl i tělo.

O mozku pro mozek. K příležitosti této akce jsme připravili tematický výběr z našeho fondu. Získáte komplexní představu o tom, co se děje uvnitř Vaší hlavy, jaké vědomé i nevědomé pochody v mozku probíhají, jak funguje paměť a zapomínání, co je to Alzheimerova choroba, proč např. někteří lidé vnímají noty barevně anebo jak funguje digitální mysl. Ověřte si, co víte, nebo se přiučte něčemu novému. Váš mozek to jistě ocení.

Výběr knih jsme vystavili u východu ze studovny, abyste si je mohli v klidu prohlédnout. Pokud Vás některá z nich zaujme, můžete si ji ve vteřině vypůjčit u samoobslužného výpůjčního kiosku, nebo Vám ji vypůjčí knihovníci u výpůjčního pultu.
(Knihy budou vystavené od 2. do 22. 3. 2020.)

Více informací včetně programu naleznete na oficiální stránce festivalu.

Mark Solms, Oliver Turnbull

Mozek a vnitřní svět: úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti

Autoři knihy nabízejí čtenářům–nespecialistům fascinující poznávací cestu po nových neurovědních objevech. Ukazují, jak lze staré psychodynamické koncepty nově vědecky zarámovat a dojít k novému porozumění lidské subjektivní zkušenosti, duševnímu zdraví a duševní nemoci. Poté, co autoři zmapují z pohledu neurovědy oblasti jako emoce, motivace, paměť, fantazie, sny, halucinace…, ukazují, co dělá psychoterapie ve svém léčebném přístupu k duševnímu onemocnění, a co vše se musí stát, aby byl tento přístup úspěšný.

Nakladatel: Portál, 2014

Leonard Mlodinow

Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování

Na prvním místě mozek. Autor se zabývá jeho stavbou, vývojem, funkcemi, které plní jednotlivé jeho části, a především tím, jak mozek zpracovává smyslové podněty a reaguje na ně. Svou knihu Mlodinow věnuje především nevědomým pochodům, které v lidské psychice probíhají, tomu, jak ovlivňují naše vnímání, uvažování, jednání a rozhodování a mimo jiné ukazuje, jak nás dokážou klamat naše vlastní smysly a že automatické či neuvědomované procesy v mozku jsou mnohem častější, než si myslíme.

Nakladatel: Argo: Dokořán, 2013

David Eagleman

Inkognito aneb Tajný život mozku

Inkognito je úspěšná populárně-vědecká kniha amerického neurovědce Davida Eaglemana, podle deníku The New York Times bestseller. Autor přináší aktuální výsledky výzkumu mozku a lidského vnímání, jež potvrzují teorii, že mozek své operace řídí „inkognito“ , tj. že většina jeho činnosti je nepřístupná našemu vědomí, které si tak ve svůj prospěch připisuje více, než mu náleží.

Nakladatel: Dybbuk, 2012

Norman Doidge

Váš mozek se dokáže změnit

Obsah této knihy s použitím mimořádně zajímavých kazuistik potvrzuje to, co na základě nedávného mohutného pokroku v neurovědách již tušíme – mozek je schopen nejenom plastické sebeproměny, regenerace, ale, a to především, dokáže změnit svou vlastní strukturu a funkci působením myšlenkové aktivity.

Nakladatel: CPress, 2012

John Medina

Pravidla mozku: nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole

Většina z nás nemá představu, co se opravdu odehrává uvnitř naší hlavy. Jak se učíme? Jak vlastně působí spánek a stres na náš mozek? Proč je multitasking mýtus? Proč je tak jednoduché zapomínat, a proč je důležité opakovat si nové znalosti? Mají muži a ženy opravdu rozdílné mozky? Molekulární biolog John Medina představuje své celoživotní poznatky o fungování mozku a o tom, jak může výzkum mozku ovlivňovat způsob, jakým učíme naše děti a jak pracujeme.

Nakladatel: BizBooks, 2012

Miroslav Orel, Věra Facová a kol.

Člověk, jeho mozek a svět

Autoři se komplexně podívali na lidský mozek i jeho funkce a podávají shrnutí poznatků o jeho stavbě, funkci, vývoji, poruchách a možnostech ovlivnění. Vychází z ověřených poznatků a nejnovějších výzkumů v oblasti stavby a funkce mozku. Nabízí propojení pohledu psychologie, biologie a medicíny, teorie a praxe, kliniky a výzkumu.

Nakladatel: Grada, 2009

Russel J. Love, Wanda G. Webb

Mozek a řeč: neurologie nejen pro logopedy

V knize je přehledně popsáno fungování nervového systému, stavba mozku a funkce jeho částí. V dalších částech se autoři věnují přímo mechanismu tvorby řeči a vzniku jednotlivých poruch komunikační schopnosti. Kniha je určena pro logopedy, psychology a studenty těchto oborů.

Nakladatel: Portál, 2009

Snowdon Parlette

Tipy, triky a techniky pro trénink mozku

Autor poskytuje tipy a techniky, jimiž můžeme zlepšit své logické myšlení i umělecké vidění, rozvíjet různé typy paměti apod. Těmito metodami se naučíte svůj mozek lépe využívat i uvolnit ho a relaxovat. Získané dovednosti vám pomohou nejen při řešení pracovních úkolů, ale můžete obohatit celý svůj život, objevit nového koníčka, naučit se vidět svět i sebe trochu jinak.

Nakladatel: Portál, 2003

Jana Bílková

Kognitivní trénink pro třetí věk: 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností

Cvičení, která najdete v této publikaci, mají prostřednictvím tréninku jednotlivých kognitivních funkcí sloužit k rozvoji a optimalizaci celkové mentální kondice a mentálního tempa. Autorka se v rámci kognitivních funkcí cíleně zaměřuje na koncentraci, kreativitu, verbální dovednosti a zčásti i na paměť, přičemž největší prostor je věnován právě verbálním aktivitám – hříčkám a cvičením s písmeny, slovy a jazykem.

Nakladatel: Grada, 2016

Hugo Mercier, Dan Sperber

Záhada rozumu

Rozum nepoužíváme k hledání těch nejlepších řešení, nýbrž k obhajování těch snadných. Říká se, že rozum nás odlišuje od zvířat a je pramenem lidské moudrosti. Stejně jako ostatní charakteristiky našeho živočišného druhu vznikl evolucí, což vzbuzuje dvě zásadní otázky: Proč k tomu nedošlo i u zvířat? A proč se lidé tak často chovají úplně bláznivě?

Nakladatel: Host, 2019

Frances Yatesová

Umění paměti

Umění paměti odkrývá nejen důležitý a pozapomenutý historický fenomén, ale poukazuje vlastně na celou jednu málo prozkoumanou oblast lidského prožívání a poznávání: na imaginaci. Ta byla v rámci umění paměti zásadní, ať už v jeho klasické antické podobě, v jeho středověké proměně, anebo v jeho výrazné renesanční transformaci, kdy se z původní součásti rétorického umění stal v rukou renesančních myslitelů, jako byl Bruno, mocný nástroj poznání.

Nakladatel: Malvern, 2015

Martina Zvěřová

Alzheimerova demence

Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující formou demence (vyskytuje se u jednoho procenta populace) a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Publikace komplexně mapuje problematiku tohoto závažného onemocnění včetně jeho dopadu na rodinu pacienta a jeho blízké okolí.

Nakladatel: Grada Publishing, 2017

Eva Havrdová a kolektiv

Roztroušená skleróza

Na našem trhu ojedinělá, komplexně pojatá a vysoce společensky i odborně aktuální monografie přináší nejčerstvější poznatky se vztahem k roztroušené mozkomíšní skleróze nejen v oboru neurologie, ale také klinické imunologie a farmakologie.

Nakladatel: Mladá fronta, 2013

Vilayanur S. Ramachandran

Krátký výlet po lidském vědomí: od psího dvojníka k purpurovým číslům

Kniha vznikla na základě tzv. Reithových přednášek, k nimž je již přes 60 let každý rok vyzván jeden významný světový vědec. V souladu se záměrem lorda Reitha se slavný neurolog Vilayanur Ramachandran snaží své vědecké znalosti učinit přístupnými pro odborné i laické zájemce. Na základě zajímavých neurologických poruch, s nimiž pracoval (fantomové končetiny, Capgrasův syndrom, synestézie, neglekt), vysvětluje, jak funguje lidský mozek a snaží se odpovědět na otázky typu „Jak konstruujeme své tělové schéma?“, „Co je neuroestetika?“, „Co je metafora?“, „Proč někteří lidé vnímají noty barevně?“.

Nakladatel: Portál, 2016

Gina Rippon

The gendered brain: the new neuroscience that shatters the myth of the female brain

We live in a gendered world where we are bombarded with messages about sex and gender. On a daily basis we face deeply ingrained beliefs that your sex determines your skills and preferences, from toys and colours to career choice and salaries. But what does this constant gendering mean for our thoughts, decisions and behaviour? And what does it mean for our brains?

Nakladatel: The Bodley Head, 2019

Edmund T. Rolls

The brain, emotion, and depression

There are myriad questions that emerge when one considers emotions and decision-making: What produces emotions? Why do we have emotions? How do we have emotions? Why do emotional states feel like something? What is the relationship between emotion, reward value, and subjective feelings of pleasure? How is the value of 'good' represented in the brain? Will neuroeconomics replace classical microeconomics? How does the brain implement decision-making?

Nakladatel: Oxford University Press, 2018

Eelco F.M. Wijdicks

Brain death

Brain Death provides a practical, comprehensive, clinical resource for practitioners seeing patients with acute catastrophic neurologic disorders evolving to brain death and all its ramifications. The clinical diagnosis of brain death has tremendous implications: its main purpose is to bring closure, but it often results in organ and tissue transplantation questions which need to be addressed.

Nakladatel: Oxford University Press, 2017

Arlindo Oliveira

The digital mind: how science is redefining humanity

How developments in science and technology may enable the emergence of purely digital minds–intelligent machines equal to or greater in power than the human brain. Is the human brain the only system that can host a mind? If digital minds come into existence – and, Oliveira says, it is difficult to argue that they will not – what are the social, legal, and ethical implications? Will digital minds be our partners, or our rivals?

Nakladatel: The MIT Press, 2017

Werner R. Loewenstein

Physics in mind: a quantum view of the brain

No one can escape a sense of awe when reflecting on the workings of the mind: we see, we hear, we feel, we are aware of the world around us. But what is the mind? What do we mean when we say we are “aware” of something? What is this peculiar state in our heads, at once utterly familiar and bewilderingly mysterious, that we call awareness or consciousness?

Nakladatel: Basic Books, 2013

Ray Kurzweil

How to create a mind: the secret of human thought revealed

Kurzweil discusses how the brain functions, how the mind emerges from the brain, and the implications of vastly increasing the powers of our intelligence in addressing the world’s problems. He thoughtfully examines emotional and moral intelligence and the origins of consciousness and envisions the radical possibilities of our merging with the intelligent technology we are creating.

Nakladatel: Viking, 2012

edited by Stephen M. Strakowski

The bipolar brain: integrating neuroimaging with genetics

Bipolar disorder is one of the most common, and disabling, conditions affecting human kind. Each year, millions of individuals struggle with the effects of this illness. Although clinically well recognized for decades, if not centuries, the causes of this condition remain incompletely understood. However, in the past decade, significant technological advances in both neuroimaging and genetic research have revealed clues about the neurophysiological basis of bipolar illness.

Nakladatel: Oxford University Press, 2012

Dennis Garlick

Intelligence and the brain: solving the mystery of why people differ in IQ and how a child can be a genius

Presenting a breakthrough new explanation of human intelligence-one rigorously based on the latest scientific discoveries-this book turns the corner and finally provides a resolution to the hot debate over intelligence. Intelligence and the Brain does this by rejecting some of the most common beliefs about intelligence, including that intelligence should be defined by behavior or that intelligence is just memory. Instead, it argues that intelligence reflects the ability to understand. It then uses recent scientific findings about the brain to show how changes in the brain lead to understanding.

Nakladatel: AESOP Press, 2010