Knižní tipy: Božena Němcová 200 let

„Na rozbroje v naší literatuře dívám se nemile; i já jsem za kritiku, ale za spravedlivou. Nechť rozebírá kritik dílo nožem anatomickým, ale okem znalým, myslí nepředpojatou, ať neodhodí celé krásné tělo pro některou na něm mrvu, a pod štítem kritiky nechť se nekryje zášť a nenávist osobní. Bohužel že u nás často tak bývá.“

(TILLE, Václav. Myšlenky Boženy Němcové. Praha: J. Laichter, 1920, s. 142.)

K připomenutí dvoustého výročí narození spisovatelky Boženy Němcové jsme připravili výběr publikací z našeho fondu složený z knižního vydání jejích dopisů, jejího díla, ale rovněž knih napsaných o ní a její Babičce.

Naše knižní tipy najdete jako obvykle u východu ze studovny, takže si ten Vámi vyvolený můžete při své návštěvě knihovny po jeho vypůjčení na samoobslužném kiosku nebo u výpůjčního pultu ihned odnést domů.

Božena Němcová

Korespondence I, 1844–1852

Božena Němcová udržovala čilý korespondenční styk s elitou národní společnosti, s výkvětem ženského světa a hnutí, s výraznými literárními tvůrčími osobnostmi, s lidmi z nejrůznějších maloměstských a venkovských vrstev, s nimiž se seznámila při častých změnách pobytů, dále se svým mužem v časech častých odloučení, s dětmi a ostatní rodinou. Její osobní kouzlo poutalo řadu výrazných individualit a vyvolávalo u nich ohlas daleko přesahující běžnou dobovou korespondenční konverzaci. Tento svazek je prvním dílem čtyřsvazkového souboru, který zahrne celý dochovaný korespondenční materiál Boženou Němcovou psaný nebo jí přijatý.

Nakladatel: Lidové noviny, 2003

Božena Němcová

Korespondence II, 1853–1856

Druhý svazek korespondence Boženy Němcové obsahuje dopisy z let 1853 až 1856, ze spisovatelčiny nejproduktivnější doby. V té době vydala Babičku, Pohorskou vesnici, Divou Báru, Čtyry doby, V zámku a v podzámčí. Stupňovala se politická perzekuce vůči ní, jejím literárním přátelům i manželovi. Z třetí cesty na Slovensko spěchá Němcová do Prahy k umírajícímu synovi, zatímco Josef Němec musí zůstat v Uhrách; již jako autorka Babičky podniká čtvrtou cestu na Slovensko, je však obviněna ze šíření protirakouského panslavismu...

Nakladatel: Lidové noviny, 2004

Božena Němcová

Korespondence III, 1857–1858

Třetí svazek souboru Korespondence Boženy Němcové představuje především dopisy mezi ní a z domova se vzdalujícími dětmi, dále korespondence s Josefem Němcem, sestrou Adélou a s Václavem Čeňkem Bendlem. Psaní druhému sloužívá nyní nejednou pisatelce k tomu, aby se vyznala sama v sobě, aby se zpovídala a hájila. Jinak dramatické jsou spisovatelčiny věcné urgence honorářů a kradmé prosby ustarané ženy o neprodlenou výpomoc, naléhající na odpověď činem.

Nakladatel: Lidové noviny, 2006

Božena Němcová

Korespondence IV, 1859–1862

Čtvrtým svazkem, který zahrne léta 1859–1862, uzavíráme vydání korespondence Boženy Němcové. Tímto souborem, který obsahuje všechnu v současnosti badatelsky dostupnou vlastní i přijatou korespondenci Boženy Němcové v chronologickém uspořádání jednotlivých dopisů bez ohledu na adresáty, vzniklo rozsáhlé historické pramenné dílo pro příslušné období, daleko přesahující okruh života Boženy Němcové i literární historie.

Nakladatel: Lidové noviny, 2007

Jaroslava Janáčková

Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové

Opět můžeme číst srdce i duši drásající dopisy, tentokrát jsou však podrobeny analýze jazykové, zasazené do doby, ve které je autorka psala a jakým jazykem je psala (německy, slovensky). Dopis, velmi intimní písemná komunikace, bude v odkazu této spisovatelky hrát vždy významnou roli, resp. je podstatnou součástí jejího celoživotního díla.

Nakladatel: ISV, 2001

Josef Polák

Dětství a mládí Boženy Němcové

Autor s vědeckou pečlivostí vyvrací módní teorii o šlechtickém původu Boženy Němcové. Podrobný geografický průzkum Starého bělidla je základem řady kapitol, jež řeší otázky spisovatelčina rodového původu a dokazují průkaznou pečlivě prostudovanou dokumentací, že romantizující koncepce některých mladších badatelů (Sobková, Ivanov) musí ustoupit korektnímu studiu matrik a hodnocení spolehlivých svědků.

Nakladatel: Regulus, 1996

Helena Sobková

Tajemství Barunky Panklové. - Portrét Boženy Němcové

O málokteré osobnosti české kultury bylo napsáno tolik monografií, studií a článků jako o "naší paní" Boženě Němcové. Přesto její narození a původ zůstávají opředeny pavučinou pochybností a dohadů. Narodila se opravdu 4. února 1820? Byli manželé Panklovi jejími pokrevními rodiči? Autorce se podařilo najít pravděpodobný klíč k jejímu tajemnému narození. V druhé části knihy mapuje úseky trpké životní pouti nejmilovanější české spisovatelky, jak se zrcadlí na jejích dochovaných portrétech. Z drobné mozaiky pozapomenutých nebo dosud přehlížených faktů doplňuje vnější i vnitřní portrét této neobyčejné ženy.

Nakladatel: Paseka, 2008

Miroslav Ivanov

Zahrada života paní Betty

Známý publicista a spisovatel zaměřený na českou literaturu a její postavy v této knize volí jinou, poněkud nezvyklou cestu, jak čtenáře seznámit s osobností Boženy Němcové. Jeho cílem nebylo podrobně popisovat její život a její díla, ale vyprovokovat čtenáře k vytvoření vlastního názoru. Tento pokus o aktivní spolupráci by pak, jak sám říká, měl vyústit v to, že čtenář této fascinující ženě porozumí.

Nakladatel: Panorama, 1992

Božena Němcová

Babička: obrazy venkovského života

Nejznámější próza Boženy Němcové vyšla poprvé v roce 1855 a dosud byla publikována ve více než třech stovkách českých vydání a v mnoha zahraničních překladech. V díle se promítá autorčina cituplná vzpomínka na dětství, z níž stvořila literární typ příkladného člověka, harmonicky spjatého s koloběhem přírody.

Nakladatel: Svoboda, 1987

Václav Černý

Knížka o babičce

Studie se zabývá převážně genealogií a osudy rodiny Magdaleny Novotné, hlavní hrdinky Babičky, která je uměleckým zpracováním reálných životních osudů reálně existovavších lidí, kteří nadto byli básnířčinými předky.

Nakladatel: Lidová demokracie, 1963

Jaroslav Šůla

Sen o ratibořickém dětství: osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové

Knížka se v samostatných kapitolkách věnuje všem aktérům Babičky, i epizodním, a to tak, že je nejprve připomenuta charakteristická pasáž v Babičce a poté následuje vysvětlující text, líčící život reálných prototypů těchto aktérů. Jednotlivé kapitoly jsou provázeny reprodukcemi ilustrací či dokumentů, případně fotografiemi, některé z těchto obrazových materiálů jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé.

Nakladatel: Bor, 2009

Julius Fučík

Božena Němcová bojující

Esej vzniklý a vydaný v roce 1940, v roce 120. výročí narození B. Němcové, představuje vrcholné dílo české marxistické kritiky své doby. Autor, který chápe vývoj literatury v úzké návaznosti na společenský zápas, představuje zde Němcovou jako člověka i umělce, jehož život i tvorba byly nepřetržitým zápasem s předsudky, s konvencí a přetvářkou, zápasem o existenční minimum. Její tvorbu interpretuje jako kvalitativní zlom ve vývoji moderní české beletrie, a to ve sféře myšlenkové, významové, stylistické i jazykové.

Nakladatel: Československý spisovatel, 1961

Božena Němcová, Karel Jaromír Erben

Pohádky: s obrázky Mikoláše Alše

Cyklus pohádek našich dvou klasických spisovatelů a sběratelů, Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, doplněný kresbami Alšovými, přináší pohádky: Pták Ohnivák a liška Ryška, O zlatém kolovrátku, Šternberk, O Popelce, Kmotr Matěj, O bačovi a šarkánu, Princ Bajaja, O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku a Rozkoš.

Nakladatel: Státní nakladatelství dětské knihy, 1955