Nové knihy – prosinec 2019

 

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – prosinec 2019

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za prosinec 2019

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

string(579) "Politiku jako střetávání odlišných pohledů na fungování společnosti a hospodářství je podle technokratického myšlení možné nahradit chladně racionální ekonomickou kalkulací. Stát a společnost se tak stávají jedním velkým podnikem, který spravují nepolitičtí odborníci. Hospodářská výkonnost a odstranění politických sporů jsou cestou k blahobytu a stabilitě. Ačkoliv ideální technokracie nikdy nevznikla, myšlenka, že je nutné řídit stát jako firmu, našla vlivné stoupence v různých politických a regionálních kontextech."

Vítězslav Sommer

Řídit socialismus jako firmu: technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

Politiku jako střetávání odlišných pohledů na fungování společnosti a hospodářství je podle technokratického myšlení možné nahradit chladně racionální ekonomickou kalkulací. Stát a společnost se tak stávají jedním velkým podnikem, který spravují nepolitičtí odborníci. Hospodářská výkonnost a odstranění politických sporů jsou cestou k blahobytu a stabilitě. Ačkoliv ideální technokracie nikdy nevznikla, myšlenka, že je nutné řídit stát jako firmu, našla vlivné stoupence v různých politických a regionálních kontextech.

Nakladatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; NLN, 2019

string(553) "Slovo „eutanázie“ je jedním z nejobtížněji definovatelných slov lékařské etiky. Kniha čtenáře provede stručným historickým exkurzem, jehož smyslem je přinést fakta o vývoji v poválečné euroatlantické civilizaci a především o dění v Evropě, neboť jakákoli dobrá etika nezbytně začíná neutrálním a přesným popisem problematiky a znalostí lékařských a historických faktů. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká, po které následují kapitoly deskriptivní etiky."

Marek Orko Vácha

Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika

Slovo „eutanázie“ je jedním z nejobtížněji definovatelných slov lékařské etiky. Kniha čtenáře provede stručným historickým exkurzem, jehož smyslem je přinést fakta o vývoji v poválečné euroatlantické civilizaci a především o dění v Evropě, neboť jakákoli dobrá etika nezbytně začíná neutrálním a přesným popisem problematiky a znalostí lékařských a historických faktů. V první kapitole jsou definovány pojmy, se kterými se čtenář v knize setká, po které následují kapitoly deskriptivní etiky.

Nakladatel: Grada Publishing, 2019

string(379) "Best Before puts processed food into perspective. It explores how processing methods have evolved in many of the foods that we love in response to big business, consumer demand, health concerns, innovation, political will, waste and even war. Best Before arms readers with the information they need to be rational consumers, capable of making informed decisions about their food."

Nicola Temple

Best before: the evolution and future of processed food

Best Before puts processed food into perspective. It explores how processing methods have evolved in many of the foods that we love in response to big business, consumer demand, health concerns, innovation, political will, waste and even war. Best Before arms readers with the information they need to be rational consumers, capable of making informed decisions about their food.

Nakladatel: Bloomsbury Sigma, 2018

string(414) "Kniha zachycuje klíčové vývojové trendy posledních desetiletí a století a také analyzuje, jak politiku a politický systém ovlivňuje dědictví z komunistické i předkomunistické éry. Autoři tím výrazně reflektují skutečnost, že v dramatických změnách sametové revoluce a následných letech je možné najít řadu souvislostí, které pomáhají vysvětlit dnešní stav naší politiky."

Stanislav Balík, Vít Hloušek, Jan Holzer, Lubomír Kopeček, Pavel Pšeja a Andrew Lawrence Roberts

Od Palackého k Babišovi: česká politika 19. až 21. století

Kniha zachycuje klíčové vývojové trendy posledních desetiletí a století a také analyzuje, jak politiku a politický systém ovlivňuje dědictví z komunistické i předkomunistické éry. Autoři tím výrazně reflektují skutečnost, že v dramatických změnách sametové revoluce a následných letech je možné najít řadu souvislostí, které pomáhají vysvětlit dnešní stav naší politiky.

Nakladatel: Dokořán; Masarykova univerzita, 2019

string(386) "No one sets out to intentionally cause environmental problems. All things being equal, we are happy to protect environmental resources; in fact, we tend to prefer our air cleaner and our species protected. But despite not wanting to create environmental problems, we all do so regularly in the course of living our everyday lives. Why do we behave in ways that cause environmental harm?"

Elizabeth R. DeSombre

Why good people do bad environmental things

No one sets out to intentionally cause environmental problems. All things being equal, we are happy to protect environmental resources; in fact, we tend to prefer our air cleaner and our species protected. But despite not wanting to create environmental problems, we all do so regularly in the course of living our everyday lives. Why do we behave in ways that cause environmental harm?

Nakladatel: Oxford University Press, 2018

string(726) "Dnes už nám svět nevysvětlují osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním v laboratořích. Jedním z těchto moderních myslitelů je i světoznámý chemik a biolog Gottfried Schatz, autor dvacítky esejů, které nyní vycházejí poprvé v češtině. Profesor Schatz vybízí čtenáře k objevitelským cestám až na nejzazší hranice vědy. Ve svých úvahách se zabývá existenciálními otázkami typu „Odkud přicházíme?“ a „Vidíme svět každý jinak?“, stejně jako vysvětlováním původu železa ve vesmíru nebo záhadou magnetických krystalů, kterým vděčí pstruh duhový za to, že je schopen vnímat magnetické pole Země."

Gottfried Schatz

Za hranicemi genů: eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech

Dnes už nám svět nevysvětlují osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním v laboratořích. Jedním z těchto moderních myslitelů je i světoznámý chemik a biolog Gottfried Schatz, autor dvacítky esejů, které nyní vycházejí poprvé v češtině. Profesor Schatz vybízí čtenáře k objevitelským cestám až na nejzazší hranice vědy. Ve svých úvahách se zabývá existenciálními otázkami typu „Odkud přicházíme?“ a „Vidíme svět každý jinak?“, stejně jako vysvětlováním původu železa ve vesmíru nebo záhadou magnetických krystalů, kterým vděčí pstruh duhový za to, že je schopen vnímat magnetické pole Země.

Nakladatel: Masarykova univerzita, 2014

string(574) "Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné schůzce na vrcholcích Krkonoš jako nepřátelé komunistického režimu. Necelých dvanáct let nato se dramatik Václav Havel stal československým a později českým prezidentem a novinář Adam Michnik šéfredaktorem největšího polského deníku Gazeta Wyborcza. Rozhovory, v nichž se Havel a Michnik střetávali svými názory, odlišnou životní zkušeností i vtipem, jsou pronikavým svědectvím oné podivuhodné doby, v jejíchž důsledcích dnes žijeme. V takto ucelené podobě a česky vycházejí poprvé."

Tomáš Vrba

Podivná doba: rozhovory Adama Michnika s Václavem Havlem

Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné schůzce na vrcholcích Krkonoš jako nepřátelé komunistického režimu. Necelých dvanáct let nato se dramatik Václav Havel stal československým a později českým prezidentem a novinář Adam Michnik šéfredaktorem největšího polského deníku Gazeta Wyborcza. Rozhovory, v nichž se Havel a Michnik střetávali svými názory, odlišnou životní zkušeností i vtipem, jsou pronikavým svědectvím oné podivuhodné doby, v jejíchž důsledcích dnes žijeme. V takto ucelené podobě a česky vycházejí poprvé.

Nakladatel: Paseka, 2019

string(413) "V knize se prolíná autorovo zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků, i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu. James H. Fallon je profesor v oboru neurověd působící 40 let na Kalifornské univerzitě."

James H. Fallon

Psychopat v mém mozku: neurovědcova cesta k odhalení jeho temného já

V knize se prolíná autorovo zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků, i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu. James H. Fallon je profesor v oboru neurověd působící 40 let na Kalifornské univerzitě.

Nakladatel: Portál, 2019

string(686) "A scientifically rigorous overview of antibiotics, their use, and their looming crisis, written for general readers. Question-and-answer format provides grounding in the basics of antibiotics, including discovery, manufacturing, industry, and widespread use across humans, plants, and animals. Detailed explanations of how bacteria become resistant to antibiotics. Examines future implications for antibiotic-dependent medical procedures, including surgeries and transplantations. Discusses state of antibiotic use in livestock, including its implications for consumers and societies and the recent WHO recommendations. Coverage of phage therapy and non-antibiotic infection treatments."

Mary Elizabeth Wilson

Antibiotics: what everyone needs to know

A scientifically rigorous overview of antibiotics, their use, and their looming crisis, written for general readers. Question-and-answer format provides grounding in the basics of antibiotics, including discovery, manufacturing, industry, and widespread use across humans, plants, and animals. Detailed explanations of how bacteria become resistant to antibiotics. Examines future implications for antibiotic-dependent medical procedures, including surgeries and transplantations. Discusses state of antibiotic use in livestock, including its implications for consumers and societies and the recent WHO recommendations. Coverage of phage therapy and non-antibiotic infection treatments.

Nakladatel: Oxford University Press, 2019

string(563) "Marie Terezie vévodkyně Savojská, rozená kněžna z Liechtensteina (1694–1772), byla statečná a nevšední žena, jež v mnohém předstihla svou dobu. Po smrti svého otce získala středočeská panství Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Škvorec a Plaňany. Později přikoupila ještě panství Kounice a Rataje nad Sázavou, a vlastnila tak jedno z největších dominií v Čechách. Publikace obsahuje příspěvky autorů, kteří se zabývají dějinami barokní kultury, výtvarného umění a hospodářskými a sociálními dějinami."

Petra Oulíková

Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země

Marie Terezie vévodkyně Savojská, rozená kněžna z Liechtensteina (1694–1772), byla statečná a nevšední žena, jež v mnohém předstihla svou dobu. Po smrti svého otce získala středočeská panství Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Škvorec a Plaňany. Později přikoupila ještě panství Kounice a Rataje nad Sázavou, a vlastnila tak jedno z největších dominií v Čechách. Publikace obsahuje příspěvky autorů, kteří se zabývají dějinami barokní kultury, výtvarného umění a hospodářskými a sociálními dějinami.

Nakladatel: NLN, 2019