Nové knihy – listopad 2019

 

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – listopad 2019

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za listopad 2019

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

 

Jan Klápště, Ivan Šedivý (eds.)

Dějiny Česka

Politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny českých zemí od raného středověku do současnosti. Monografie zachycuje období Velké Moravy, počátky českého státu, dobu raného a vrcholného středověku a vývoj českých zemí během novověku. Další kapitoly se zaměřují na období 19. století, první světové války, první československé republiky, éru nacistické okupace a historický vývoj Čech a Moravy od skončení druhé světové války až do současnosti.

Nakladatel: NLN, 2019

Lenka Krátká

Letos musíme být spokojenější než loni!: proměny české firemní kultury po roce 1989

Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních korporací, jež byly nově zakládány po roce 1989 a staly se vzorem pro etablování „západní“ firemní kultury v tuzemském kontextu.

Nakladatel: Karolinum, 2019

Ernst Künzl

Germáni: tajemné národy ze severu

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové římské říše. A konečně – římské dědictví ve střední Evropě nakonec převzali právě Germáni. Tato publikace se snaží oprostit od tradičních mýtů, ať už vykreslovaly Germány jako nekulturní hordy nájezdníků, či jako nejstarobylejší z evropských národů. Nabízí fundované informace o dějinách, kultuře a životě tohoto fascinujícího národa na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak základy k pochopení raných dějin Evropy.

Nakladatel: Vyšehrad, 2019

Kateřina Čapková, David Rechter (eds.)

Židé, nebo Němci?: německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu

Německy mluvící Židé byli často rutinně považováni za Němce a mnohdy byli vystaveni stejnému ponižování jako nežidovští Němci nejen ze strany občanů, ale i vládnoucích představitelů. Kniha Židé, nebo Němci? mapuje osudy německy mluvících Židů v Československu, Dolním Slezsku, Haliči i Německu. Publikaci doplňuje edice nově objevených dokumentů v archivu Spojených národů v New Yorku. Oficiální listiny i korespondence přibližují každodenní diskriminaci německy mluvících Židů v poválečném Československu a jejich snahu se ze země vystěhovat a dále zaznamenávají reakce mezinárodních organizací i jednotlivců na politiku československého státu.

Nakladatel: NLN, 2019

Jana Peterková

Péče o dobré jméno země

Cílem publikace je uvést přesvědčivé argumenty pro začlenění péče o dobré jméno země do dlouhodobých cílů a priorit státní politiky. Kniha se zaměřuje na představení péče o dobré jméno země jako zásadní a nepominutelné součásti tvorby a udržování pozice státu v mezinárodním společenství. Jejím dalším cílem je prozkoumat současný teoretický pohled i aplikovanou praxi péče o pověst země se zvláštním zřetelem k praxi malých států.

Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018

Mark Brake, Jon Chase

Harry Potter a věda: čarovná věda na pozadí kouzel, podivných předmětů, lektvarů a mnohého dalšího

Kniha Harry Potter a věda zkoumá vědecké principy oblíbených postav, kouzel, předmětů a scén ze světa tohoto literárního hrdiny. Nabízí vědecká fakta a analýzu pro jeho podporu. Mimo jiné se ptá na otázky jako jsou např.: Spatříme někdy neviditelný plášť? Jak nebezpečná jsou létající košťata? Dokáží vědci někdy provést kouzlo Wingardium Leviosa? A je možné seslat na někoho mdloby?

Nakladatel: MatfyzPress, 2019

Martin Štoll

Television and totalitarianism in Czechoslovakia: from the first Democratic Republic to the fall of communism

The story of Czechoslovak television is in many respects typical of the cultural and political developments in Central Europe, behind the Iron Curtain. Martin Štoll, with unprecedented access to the Military Historical Archives in Prague, provides contextual insights into the issues of introducing television in the whole Socialist Bloc (save China, Mongolia and Cuba), from the introduction of television broadcasting in Czechoslovakia in 1921 through to the 1968 occupation and the Velvet revolution in 1989 – encapsulating an important point in media history within two totalitarian states.

Nakladatel: Bloomsbury Academic, 2019

Thor Hanson

Buzz: the nature and necessity of bees

Bees are like oxygen: ubiquitous, essential, and, for the most part, unseen. While we might overlook them, they lie at the heart of relationships that bind the human and natural worlds. In Buzz, the beloved Thor Hanson takes us on a journey that begins 125 million years ago, when a wasp first dared to feed pollen to its young. From honeybees and bumbles to lesser-known diggers, miners, leafcutters, and masons, bees have long been central to our harvests, our mythologies, and our very existence. They’ve given us sweetness and light, the beauty of flowers, and as much as a third of the foodstuffs we eat. And, alarmingly, they are at risk of disappearing.

Nakladatel: Basic Books, 2018

Ondřej Kundra

Meda Mládková - můj úžasný život

Životní osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým dějinám. Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech, na geografické ose Zákupy–Ženeva–Paříž–Washington–Praha. Začíná v rodině despotického otce, pivovarského sládka, a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů, Františka Kupku.

Nakladatel: Academia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2019

Adam Horálek

Velký čínský národ: nacionalismus s čínskými specifiky

Čína i nacionalismus patří v současnosti mezi ústřední společenská témata. S rostoucí geopolitickou mocí Číny vyvstává stále více potřeba tomuto vzmáhajícímu se kolosu porozumět. Kromě ekonomických či politických témat je ale třeba rozumět též současné ideologii. Ta, byť je skryta pod označením „socialismus s čínskými specifiky“, je veskrze nacionalistická. Čínský nacionalismus je komplikovaný a jeho pochopení pomůže poznat, kdo ve skutečnosti jsou samotní Číňané.

Nakladatel: Univerzita Pardubice, 2019