Nové knihy – září 2019

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – září 2019

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc září 2019

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

 

Alec Ross

Obory budoucnosti

Dokážeme se přizpůsobit měnící se povaze práce? Které dovednosti by měly rozvíjet naše děti? Může obava z kybernetické války rozpoutat další závody ve zbrojení? Autor nabízí zasvěcený a informovaný pohled na přicházející změny v oborech, které nejvíce ovlivní naší ekonomickou budoucnost, počínaje robotikou a umělou inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a komerční využití genomiky až po dopad digitálních technologií na peněžní trhy.

Nakladatel: Argo, 2019

Adrienne Mayor

Gods and robots: myths, machines, and ancient dreams of technology

A groundbreaking account of the earliest expressions of the timeless impulse to create artificial life, Gods and Robots reveals how some of today’s most advanced innovations in robotics and AI were foreshadowed in ancient myth – and how science has always been driven by imagination. This is mythology for the age of AI.

Nakladatel: Princeton University Press [2018]

Martin Veselý (ed.)

Orosené dějiny

Pivo patří k Česku a jeho obyvatelům od nepaměti. Tvoří nedělitelnou součást jeho historie, kultury a identity, čemuž však úplně neodpovídá stav bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme. Monografie, v níž čtenář nalezne kapitoly týkající se konzumace alkoholu obecně, pivovarnictví a pivovarů, boji proti alkoholismu, antisemitismu v konkurenčním boji pivovarů, trampingu, pohledů do zahraničí i pivní každodennosti v časovém horizontu od středověku až do současnosti. Nechybí ani kapitola týkající se nejznámější tváře z pivních etiket, železničáře Victora Cibicha. Orosené dějiny jsou mozaikou témat ukazujících, jak široké a zajímavé je bádání o pivu a jaké souvislosti může mít.

Nakladatel: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019

Pavel Hošek

Evangelium lesní moudrosti: duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrodružných knih pro mládež. Mnozí jej znají jako autora povídek z prostředí divoké přírody, jejichž hlavními postavami jsou zvířata. Méně známý je Seton jako filosof a duchovní učitel. Přitom základním východiskem jeho celoživotního díla byla svébytná duchovní filosofie, ke které v průběhu svého myšlenkového zrání dospěl. Předávání a šíření tohoto učení se postupně stalo jeho životním posláním. Kniha Evangelium lesní moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii.

Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019

David Runciman

How democracy ends

Democracy has died hundreds of times, all over the world. We think we know what that looks like: chaos descends and the military arrives to restore order, until the people can be trusted to look after their own affairs again. However, there is a danger that this picture is out of date. Until very recently, most citizens of Western democracies would have imagined that the end was a long way off, and very few would have thought it might be happening before their eyes as Trump, Brexit and paranoid populism have become a reality.

Nakladatel: Profile Books, 2018

Helena Bendová

Co je nového v počítačových hrách

Jediný česky psaný přehled a teprve druhá kniha v českém jazyce z oblasti game studies. Jak hry vypráví příběhy a jak se měnila jejich role ve společnosti? Co prokázaly výzkumy k léta medializované otázce, zda hraní her zvyšuje agresivitu hráčů? Jaké etické otázky nastolují počítačové hry? Proč a jak vlastně hrajeme? Aktuální bádání, filozofické diskuse a způsoby přemýšlení v oboru herních studií představuje nejvýznamnější česká herní teoretička.

Nakladatel: Nová beseda, 2019

Nessa Carey

Hacking the code of life: how gene editing will rewrite our futures

Genetic modification (GM) has been with us for 45 years now, but the new system known as CRISPR or gene editing can manipulate the genes of almost any organism with a degree of precision, ease and speed that we could only dream of ten years ago. But is it ethical to change the genetic material of organisms in a way that might be passed on to future generations? If a person is suffering from a lethal genetic disease, is it unethical to deny them this option? Who controls the application of this technology, when it makes ‘biohacking’ – perhaps of one’s own genome – a real possibility?

Nakladatel: Icon, 2019

Mikuláš Čtvrtník

Duchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v širokém pojmovém kontextu vývoje českého a evropského historického myšlení 19. a 20. století. Autor zkoumá duchové dějiny z nejrůznějších úhlů pohledu. Jejich prostřednictvím se snaží ukázat, v jakém smyslu můžeme duchové dějiny považovat za dějepisecký směr, který je nadále inspirativní pro moderní českou i světovou historiografii.

Nakladatel: Argo; Státní oblastní archiv v Praze, 2019

Florian Altenhöner

Muž, který začal druhou světovou válku: Alfred Naujocks: padělatel, vrah, terorista

Dne 31. srpna 1939 zinscenoval SS sturmbannführer Alfred Naujocks přepadení rozhlasového vysílače v Gliwicích. Událost již druhý den posloužila německé propagandě jako záminka pro přepadení Polska. Naujocks tedy zřejmě utvářel dějiny, ale jinak, než jak tvrdil jeden z jeho biografů, který svou knihu nazval The Man Who Started the War. Předstírané přepadení totiž nevyvolalo druhou světovou válku a Naujocks nebyl duchovním otcem této „akce“. Alfred Helmut Naujocks nicméně patří mezi nejznámější důstojníky Sicherheitsdienstu (SD), nacistické zpravodajské služby založené Reinhardem Heydrichem. Naujocks se stal únoscem, vrahem, padělatelem peněz a teroristou, a také inscenoval nepokoje v Československu.

Nakladatel: Academia, 2019

Noam Chomsky

Kdo vládne světu?

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy – navzdory vzestupu Evropy a Asie – stále určují podmínky globálního diskurzu. Světová politická a finanční elita dnes vládne bez omezení demokratickými mechanismy. Vzhledem k tomu, že klimatická změna a šíření jaderných zbraní stále více ohrožují naše přežití, jsou kritické a nesmlouvavé hlasy, jako je hlas Noama Chomského, stále potřebnější. Tvrdě a jasně vyargumentovaná kniha je nepostradatelným průvodcem pro pochopení klíčových střetů a nebezpečí naší doby.

Nakladatel: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019