Knižní tipy k Noci vědců

Letošní ročník Noci vědců s podtitulem „Šetrně k planetě“ nás vybízí k zamyšlení nad budoucností, která nás čeká. Co všechno můžeme pro naši planetu i sebe udělat? Jak dobře naši planetu známe? U příležitosti tohoto velmi aktuálního a citlivého tématu jsme pro vás připravili výběr 22 knih věnovaných ekologii, přírodním katastrofám, klimatu a proměnám současného světa.

Lepší pochopení současného i budoucího stavu planety si žádá patřičnou ochotu pro porozumění dějům, které se kolem nás dějí. V jakém stavu naše planeta je, co má již za sebou, co ji uzdravuje a co ji naopak škodí? Vybrali jsme 22 knih, ve kterých se odborníci a popularizátoři ekologie a životního prostředí snaží tyto otázky zodpovědět. Mějte svoji planetu rádi ještě víc!

Knihy vám vypůjčíme u výpůjčního pultu, s čipovou kartou můžete využít samoobslužný výpůjční kiosek, který najdete vlevo u východu ze studovny.

 

Hana Šantrůčková, Eva Kaštovská, Jiří Bárta, Ladislav Miko, Karel Tajovský

Ekologie půdy

Ekologie půdy je moderní učebnice určená vysokoškolským i středoškolským studentům, učitelům základních a středních škol i odborníkům v oblasti ekologie a životního prostředí. Jejím cílem je podat ucelenou představu o půdě jakožto součásti suchozemského ekosystému a prostředí pro život organizmů. Ukazuje nejdůležitější procesy nezbytné pro existenci a funkci ekosystémů, jejich vzájemnou provázanost a závislost na podmínkách půdního prostředí i funkci společenstev půdních organizmů. Hlavním záměrem knihy je přivést čtenáře k tomu, že půda je živý a nesmírně dynamický systém.

Nakladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Peter Wohlleben

Tajný život stromů: co cítí a jak komunikují: objevování fascinujícího světa

Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti: stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky, láskyplně se starají o svoje potomstvo a pečují dokonce i o své staré a nemocné sousedy.

Nakladatel: Kazda, 2016

Kathleen C. Weathers, David L. Strayer, and Gene E. Likens. Waltham

Fundamentals of ecosystem science

This book covers major concepts of ecosystem science, biogeochemistry, and energetics. It addresses, contrasts, and compares both terrestrial and aquatic ecosystems. It combines general lessons, concepts, frameworks, and challenges in highly accessible synthesis chapters. It presents firsthand case studies, written by leaders in the field, offering personal insights into how adopting an ecosystem approach led to innovations, new understanding, management changes, and policy solutions.

Nakladatel: Academic Press, 2013

Anna Polášková a kol.

Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí

Monografie probírá témata, kterými se zabývá současná ekologie a environmentalistika, od čisté ekologie jako součásti či nadstavby biologie a botaniky, přes ochranu biodiverzity, problematiku potravních řetězců a biotechnologií až po fyziku a chemii žádoucích i nežádoucích složek životního prostředí, vše včetně základní legislativy. Kolektiv autorů s různou specializací – ekolog J. Stonawski, chemici-bioanalytici A. Polášková a V. Kraják, farmaceut T. Siatka a lékař K. Ettler zdůraznili otázky související s lidským zdravím a tedy významné pro farmaceuty, kniha je však mezioborová a může sloužit širší veřejnosti.

Nakladatel: Karolinum, 2011

Jan Frouz, Bedřich Moldan (editoři)

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu

Publikace ukazuje, že environmentální problémy mají nejen stránku čistě přírodovědnou, ale obsahují zpravidla i pohled technický, ekonomický a společenskovědní, přinášející otázky sociálně-právní, edukativní, etické apod. propojování těchto pohledů představuje největší výzvu a zároveň největší příležitost environmentálního výzkumu. Jednotlivé kapitoly přinášejí shrnutí hlavních směrů environmentálního výzkumu, který se provádí na Univerzitě Karlově, a zároveň naznačují zaměření environmentálního výzkumu v celé České republice.

Nakladatel: Karolinum, 2015

Nico Stehr, Hans von Storch

Klima a společnost

Monografie sociologa Nico Stehra a klimatologa Hanse von Storcha se zabývá otázkami přírodního podnebí v politickém, kulturním, ekonomickém a historickém kontextu. Vychází z přesvědčení, že podnebí není pouze přírodní daností, k níž se významným a přiměřeným způsobem vyjadřuje výhradně přírodověda: je rovněž kulturním a sociálním konstruktem. Pozornost je proto věnována nejen podnebí „bez zásahu člověka“ a jeho antropogenním proměnám, ale i vývoji toho, jak podnebí rozumíme, a tomu, jak naše porozumění podnebí ovlivňovalo společnost a politiku. Knihu uzavírá Manifest Zeppelinovy univerzity, který ukazuje, co je podle autorů zapotřebí k vytvoření vyrovnané a účinné politiky v oblasti klimatu.

Nakladatel: Karolinum, 2014

edited by Josiane Meier, Ute Hasenöhrl, Katharina Krause, and Merle Pottharst

Urban lighting, light pollution and society

The first comprehensive compilation of current scientific discussions on urban lighting and light pollution from a social science and humanities perspective, Urban Lighting, Light Pollution and Society contributes to an evolving international debate on an increasingly controversial topic. The contributions draw a rich panorama of the manifold discourses connected with artificial illumination in the past and present – from early attempts to promote new lighting technologies in the late 19th and early 20th centuries to current debates on restricting its excessive usage in public space and the protection of darkness. By bringing together a cross-section of current findings and debates on urban lighting and light pollution from a wide variety of disciplines, it reflects that artificial lighting is multifaceted in its qualities, utilisation and interpretation.

Nakladatel: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015

Jacques Cousteau a Susan Schiefelbeinová

Člověk, orchidej a chobotnice: objevování a ochrana našeho přírodního světa

Badatel, průkopník potápění, filmař, vynálezce a aktivista Jacques Cousteau během svých fascinujících a často nebezpečných výprav jako první odhalil složitost a nádheru pozemského i podmořského života – a byl svědkem toho, jak se na životním prostředí podepsala lidská činnost. Ve své poslední knize, která je konečně poprvé publikována i u nás, Cousteau předkládá své hluboce erudované názory na záchranu světového přírodního bohatství pro budoucí generace a prokládá je dobrodružnými příhodami z výprav. Ve spolupráci s autorkou Susan Shiefelbeinovou upozorňuje na hazardování s lidským zdravím, nadměrný rybolov a vykořisťování světových oceánů, na nebezpečí rozvoje nukleárního programu, a apeluje na odpovědnost vědců, politiků a všech lidí vůči životnímu prostředí. Tato nesmírně předvídavá, až jasnozřivá publikace je svědectvím o životě a díle jednoho z největších dobrodruhů moderní doby.

Nakladatel: Mladá fronta, 2010

Linda Geddes

Chasing the sun: the new science of sunlight and how it shapes our bodies and minds

Since the dawn of time, humans have worshipped the sun. And with good reason. Our biology is set up to work in partnership with it. From our sleep cycles to our immune systems and our mental health, access to sunlight is crucial for living a happy and fulfilling life. New research suggests that our sun exposure over a lifetime – even before we were born – may shape our risk of developing a range of different illnesses, from depression to diabetes.

Nakladatel: Profile Books: Wellcome collection, 2019

Seth M. Siegel

Budiž voda: izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody

Kniha Budiž voda ukazuje, v čem může Izrael sloužit jako příklad dalším zemím při předcházení nejhorším krizovým scénářům. Přestože šedesát procent izraelského území tvoří poušť, tato země nejenže dokázala vyřešit vlastní problémy s vodou; má jí dokonce nadbytek. Izrael dodává vodu sousedním zemím – každodenně jí zásobuje palestinská území a Jordánsko. Izrael stal absolutní špičkou v oblasti vodohospodářství a ve vývoji potřebných technologií.

Nakladatel: Aligier s.r.o., 2016

Bill McKibben

Falter: has the human game begun to play itself out?

Falter tells the story of these converging trends and of the ideological fervor that keeps us from bringing them under control. And then, drawing on McKibben’s experience in building 350.org, the first truly global citizens movement to combat climate change, it offers some possible ways out of the trap. We’re at a bleak moment in human history – and we’ll either confront that bleakness or watch the civilization our forebears built slip away. Falter is a powerful and sobering call to arms, to save not only our planet but also our humanity.

Nakladatel: Wildfire, 2019

Daniel Callahan

The five horsemen of the modern world: climate, food, water, disease, and obesity

In recent decades, we have seen five perilous and interlocking trends dominate global discourse: irreversible climate change, extreme food and water shortages, rising chronic illnesses, and rampant obesity. Why can’t we make any progress in counteracting these problems despite vast expenditures of intellectual, institutional, and social capital? What makes these global emergencies the „wicked problems“ that resist our best efforts and only grow more daunting?

Nakladatel: Columbia University Press, [2016]

Jürgen Tautz; fotografie Helga R. Heilmann

Fenomenální včely: biologie včelstva jako superorganizmu

Starší poznatky, aktuální pohledy a nové výzkumné metody zde představují superorganizmus, který nepochybně patří k nejúžasnějším živočichům naší planety. Perfektní organizace včelího společenstva a mimořádný význam včel pro zachování rozmanitosti druhů rostlin i výnosy pěstovaných plodin vždy budily a stále budí zájem jak odborníků, tak i laiků.

Nakladatel: Brázda, 2009

Zdenka Sokolíčková

Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky

Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické etiky (antropocentrické versus neantropocentrické koncepce) a ústí ve formulaci postoje nazvaného pokorný antropocentrismus; druhý pojednává o fenoménu takzvaného znovuzakouzlení světa na základě rozboru díla Maxe Webera a třetí nese název Přijetí závazku vůči životu a je syntézou učení Alberta Schweitzera a Hanse Jonase. Pokorný závazek vůči světu má být pro současnou západní společnost vodítkem k ekologicky odpovědnému uvažování o člověku jako faktoru proměn na tváři Země.

Nakladatel: Pavel Mervart, 2012

Alan Weisman

Svět bez nás

Zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby ze dne na den z naší zeměkoule zmizeli lidé? Jak dlouho by zůstaly po lidech na naší zemi stopy? Jak rychle by se zhroutila námi vybudovaná infrastruktura? Jak dlouho by bez naší péče vydržely stavby, metro a města? Památky a umění? Co z toho nejdéle, a co by naopak spadlo jako první? Kteří živočichové by z našeho zmizení profitovali, a kteří by naopak zanikli s námi?

Nakladatel: Argo, Dokořán, 2009

Václav Smil

Globální katastrofy a trendy: příštích padesát let

Fundamentální změny probíhají nejčastěji buďto jako „fatální diskontinuita“ – náhlá katastrofická událost s potenciálem změnit svět – nebo jako vytrvalý, postupný trend. Ke globálním katastrofám patří vulkanické erupce, virové pandemie, války a rozsáhlé teroristické útoky; trendy jsou demografické, environmentální, ekonomické a politické posuny, které se časem rozvíjejí. Vědec Vaclav Smil v této provokativní knize přináší rozmanitý, interdisciplinární pohled na katastrofy a trendy, které může přinést příštích padesát let. Nejde o knihu předpovědí nebo scénářů. Kniha nám připomíná, abychom věnovali pozornost důsledkům zjevně nepředvídatelných událostí a definitivnímu směřování dlouhodobých trendů a počítali s nimi.

Nakladatel: Kniha Zlín, 2017

Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.).

Na rozhraní: krize a proměny současného světa

Svazek nabídne mimo jiné úvahy o vývoji a povaze kapitalismu v Evropě, o soumraku moderního státu, o právním státě či o tzv. ekonomické bezpečnosti, zamyšlení nad tím, zda Evropa stanula na prahu válečného konfliktu, zcela aktuální stať věnovanou Brexitu, jakož i studie o klimatických změnách a dalších tématech.

Nakladatel: Vyšehrad, 2016

Wolfgang Behringer

Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování

Jak lidský druh v průběhu dějin ovlivnil klima? Jak ovlivňovaly výkyvy klimatu život našich předků? Autor nám fascinujícím způsobem osvětluje všechno, co bychom měli vědět o historických změnách klimatu a jejich kulturních důsledcích od holocenu po 21. století. Jeho vědecký záběr přitom sahá od věd přírodních k vědám společenským, opírá se o geologii, klimatologii, paleontologii, archeologii, o kulturní historii a mnoho dalších oborů.

Nakladatel: Paseka, 2010

Phillip B. Chilson, Winifred F. Frick, Jeffrey F. Kelly, Felix Liechti, editors

Aeroecology

This book consists of a diverse collection of chapters that seeks to broaden our fundamental understanding of the ecological function and biological importance of the Earth’s lower atmosphere, which provides a huge living space for billions of animals moving within and across continents. Their migration, dispersal and foraging activities connect water and land habitats within and across continents. Drawing upon the wide-ranging experience of the authors, the book takes an inherently interdisciplinary approach that serves to introduce the reader to the topic of aeroecology, frame some of the basic biological questions that can be addressed within the context of aeroecology, and highlight several existing and emerging technologies that are being used to promote aeroecological studies.

Nakladatel: Springer, [2017]

Elizabeth Kolbertová

Šesté vymírání: nepřirozený příběh

Na osudech řady živočišných druhů – od dinosaurů a amonitů přes megafaunu z poslední doby ledové až po druhy vymřelé zcela nedávno – sleduje obecné vzorce masových vymírání i to, v čem se navzájem odlišují a co je specifikem dnešního ohrožení biodiverzity. Převážná část knihy však popisuje, k čemu dochází v přítomnosti – ve zbytcích amazonského deštného pralesa, na rychle se oteplujících svazích And, na vnějších okrajích Velkého bariérového útesu i v bezprostředním okolí každého z nás. Čtenář nutně dospívá k přesvědčení, že romantická představa člověka, který v minulosti žil v souladu s přírodou, je mýtem. Homo sapiens byl díky svým charakteristikám, jimiž se z ostatní přírody vyděluje, bytostným ohrožením pro jiné druhy – stejně neodvratným jako srážka asteroidu se Zemí – už od svého vzniku, jak dokládá například jeho interakce s neandrtálci nebo vyhubení tzv. megafauny.

Nakladatel: Barrister & Principal, 2018

Hana Čížková, Libuše Vlasáková a Jan Květ (editoři)

Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné využívání

Společné dílo třiceti odborníků působících v oblastech výzkumu, využívání a ochrany mokřadů představuje první české původní souborné zpracování této problematiky. Kromě obecné charakteristiky mokřadů zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavní pozornost je věnována mokřadům České republiky. Kniha je užitečným zdrojem základních informací o ekologii, ochraně, obnově a využívání mokřadů.

Nakladatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Petr Vidomus

Oteplí se a bude líp: česká klimaskepse v čase globálních rizik

Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Považují jej za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologickým aktivistům zajistit přísun tučných grantů a dotací. Kdo jsou čeští klimaskeptici a jaké strategie využívají k prosazování této své vize? Kniha Oteplí se a bude líp je první sociologickou studií aktivní české klimaskepse. Hlavní část tvoří kvalitativní výzkum odporu vůči environmentalismu a hlavnímu proudu klimatologie. Jsou Češi národem klimaskeptiků? Je globální oteplování problém, který by měla společnost řešit? Má pravdu Al Gore, nebo Václav Klaus? Jaké strategie využívají čeští klimaskeptici?

Nakladatel: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018