Nové knihy: červen–srpen 2019

 

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – červen–srpen 2019

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za červen–srpen 2019

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Evan D.G. Fraser, Andrew Rimas

Impérium jídla: hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací

Impérium jídla popisuje osudy lidí i celých společností v uplynulých dvanácti tisíciletích na příkladu potravin, které člověk pěstoval nebo lovil, které konzumoval, ale s nimiž také obchodoval. Líčí napínavé příběhy tak odlišných míst, jakými jsou starověká Mezopotámie nebo imperiální Británie. Z prvního města vzniklého v kdysi prosperující oblasti zvané Úrodný půlměsíc nás kniha přenáší k rychle se vyprazdňujícím obilnicím a miskám rýže dnešní Číny.

Nakladatel: Kniha Zlín

Pavol Minárik

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě

Pavol Minárik přednáší ekonomii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na vysoké škole CEVRO institut v Praze. Jeho odborným zaměřením je institucionální ekonomie, publikuje zejména k tématům náboženství v komunistickém a postkomunistickém období. Kniha čtenáři představuje současný svět, jakkoli se to z české perspektivy může zdát podivné, jako svět náboženský a není pravděpodobné, že by se tato skutečnost v blízké budoucnosti změnila. Zkoumání náboženství je proto minimálně stejně relevantní jako v minulosti a s ohledem na ztrátu osobní zkušenosti s důležitostí náboženství v naší společnosti možná ještě více.

Nakladatel: Masarykova univerzita

Yens Wahlgren

Stopařův průvodce po galaxii jazyků: fantastická lingvistika od Tolkiena po Klingony

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Nebo také elfem, gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem. Yens Wahlgren, odborník na umělé jazyky, kterými se mluví ve fikčních světech, se v této knize zabývá takovými lingvistickými fenomény, jaké představují například seriály Star Trek a Hra o trůny nebo Tarzanova dobrodružství či komiksy s Tintinem. Ve více než stech jazykových portrétech nabízí strhující pouť napříč historií, od záhadného spisu svaté Hildegardy z 12. století až po newspeak Orwellovy dystopie 1984 a řeč Burgessova Mechanického pomeranče. Přístupně a zábavně napsaného průvodce fantastickou lingvistikou ocení nejen akademičtí profesionálové, ale i scifističtí nerdi, fanoušci popkultury a ti, kdo si rádi čtou o zajímavostech jazyka.

Nakladatel: Paseka

Jana Přikrylová a kolektiv

Moderní marketingová komunikace

Nové vydání komplexní publikace o marketingové komunikaci je zcela přepracováno a doplněno o nové poznatky, týkající se například online marketingové komunikace, B2B komunikace a trendech v oboru. V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami při stanovování rozpočtu. Poznáte ucelený proces integrované marketingové komunikace, budete posuzovat efektivnost a zamýšlet se nad vybranými etickými otázkami.

Nakladatel: Grada Publishing

Martin Conboy

Tisk a populární kultura

Tato monografie představuje ambiciózní pokus o promyšlené vypravení se ke kořenům. Ve svých analýzách populárního tisku (ilustrovaných týdeníků či bulvárních periodik) autor staví především na materiálu americkém a britském, ve svých závěrech a zobecněních ale představuje studii více než relevantní i pro naši domácí situaci. V časovém rozkročení dvou století sleduje proměny rolí a funkcí populárních periodických tiskovin od počátku 19. století do dnešních dnů, zaznamenává transformace, jimiž tyto prošly, a především stopuje vliv novinového a časopiseckého tisku na etablování a rozvoj moderní populární kultury jako takové. Svazek doplněný původní studií, která výklad rozšiřuje o potřebný český kontext, osloví každého zájemce o historii i praxi mediálního provozu, stejně jako literární vědce, historiky a badatele z příbuzných oborů.

Nakladatel: Akropolis

Egon Bondy

Bezejmenná

Dvoudílná próza Bezejmenná (1986) je textovou koláží, v níž převažují pasáže deníkového záznamu, konkrétní osobní zpovědi, záznamy o životě přátel z undergroundu a disentu, polemiky, případně politické a filosofické úvahy. Svými silně kritickými poznámkami zejména na adresu Charty 77 a jejího „stínového establishmentu“ vzbudil Bondy, poté co samizdatově vyšel první díl této prózy, značnou nelibost hlavně redaktorů tehdejší Revolver Revue, na jejíchž stránkách pak byla publikována řada ostrých kritik.

Nakladatel: Akropolis

Tom Wheeler

From Gutenberg to Google: the history of our future

In this fascinating book, former FCC chairman Tom Wheeler brings to life the two great network revolutions of the past and uses them to help put in perspective the confusion, uncertainty, and even excitement most people face today. Wheeler puts these past revolutions into the perspective of today, when rapid-fire changes in networking are upending the nature of work, personal privacy, education, the media, and nearly every other aspect of modern life. But he doesn’t leave it there. Outlining “What’s Next,” he describes how artificial intelligence, virtual reality, blockchain, and the need for cybersecurity are laying the foundation for a third network revolution.

Nakladatel: Brookings Institution Press

Jan Široký a kolektiv

Psaní a prezentace odborných textů

Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací, stejně jako odborných článků. Po vymezení vědeckých metod uvádí charakteristiku vědecké statě, popisuje citační normu a možné zdroje dat a ukazatelů pro tvorbu odborných textů. Zvláštní část je věnována specifikům psaní odborných právních textů, jakými jsou zejména právní jazyk a odborná terminologie, právní argumentace a interpretace práva. Seznamuje s možnostmi publikování v odborných časopisech a s hodnocením výzkumu a vývoje v České republice. Přináší praktické rady pro komunikaci (verbální, neverbální) a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce formou veřejného vystoupení a věnuje se etice jako neopominutelné součástí vědecké činnosti.

Nakladatel: Leges

František Ochrana

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění a analyzuje jejich přednosti a omezení. Podrobněji je zkoumána explanace a z časového, procesního a strukturně-funkčního pohledu také narace. Závěr knihy je věnován problému evaluace vědeckovýzkumné činnosti a jejího dopadu na financování věd.

Nakladatel: Karolinum

Lewis Levenberg, Tai Neilson, David Rheams (editors)

Research methods for the digital humanities

This volume introduces the reader to the wide range of methods that digital humanities employ, and offers a practical guide to the study, interpretation, and presentation of cultural material and practices. Each chapter provides a step-by-step guide to cutting-edge methodologies so that students can make informed decisions about the methods they use, consider ethical practices, follow practical procedures, and present their work effectively. Readers will develop practical and reflexive understandings of the software and digital devices that they study and use for research, and the book will help new researchers collaborate and contribute to their scholarly communities, and to public discourse. As contemporary humanities work becomes increasingly interdisciplinary, and increasingly permeated by and with digital technologies, this volume helps new researchers navigate an evolving academic environment.

Nakladatel: Palgrave Macmillan