Science cafe: Akumulace elektrické energie – realita či sen?

Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc, vedoucí oddělení elektrochemických materiálů v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. se věnuje výzkumu elektrochemicky aktivních nanomateriálů a jejich aplikací v solárních článcích a Li-bateriích. Je laureátem Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.
Vědecké kavárny neboli „Science café“ jsou velice úspěšným modelem popularizace vědy, jsou příležitostí pro setkání se špičkovými vědci a také šancí, jak se zeptat na cokoliv, co se týká daného tématu. Pro vědce představuje Science Café platformu pro komunikaci s laickou veřejností a možnost prezentovat své výzkumy.