Výstava Rožmberská knihovna – mýty a fakta…

Uspořádáním výstavy o knihovně pánů z Rožmberka spojila Knihovna AV ČR program Týdne vědy a techniky (1.–11. 11. 2011) s 400. výročím odchodu vlivného šlechtického rodu z dějinné scény. Bylo to právě začátkem listopadu roku 1611, kdy zemřel poslední člen tohoto rodu, Petr Vok z Rožmberka, a byl to také právě on, kdo z rodové knižní sbírky vytvořil renesanční sběratelskou knihovnu, nezaostávající za nejrozsáhlejšími knihovnami ve střední Evropě. Rožmberská knihovna byla dokonce opatřena na svou dobu mimořádně kvalitním čtyřsvazkovým katalogem, který sepsal rožmberský knihovník, archivář a historik Václav Březan. Dnes je velká část knihovny Rožmberků, včetně původního katalogu, ve Švédsku, kam byla přivezena jako válečná kořist z Prahy v roce 1649, po přezimování v meklenburské pohraniční pevnosti Dömitz. Výstava v Knihovně AV ČR přibližuje vznik a růst této knihovny, její obsah, osudy i vědecké zkoumání.