Vesmírné knižní tipy

O svém Příběhu astronauta bude americký kosmonaut a geofyzik Andrew Feustel vyprávět ve dnech 7.–15. dubna na veřejných besedách v Praze, Olomouci, Ostravě a Brně.

K této příležitosti jsme vybrali 21 knih, ve kterých se vědci, fyzikové a popularizátoři kosmologie snaží zodpovědět otázky o životě, vesmíru a vůbec. Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život, jak lidstvo pokročilo při hledání mimozemských civilizací a planet podobných naší Zemi, co jsou to černé díry, z čeho se skládá vesmírný prach, jakou roli hraje gravitace? Od hvězdného posla ze 17. století Galilea Galileiho, obhájce heliocentrického modelu sluneční soustavy a málem odsouzeného k trestu smrti až po smělé plány kolonizace vesmíru „Iron Mana“ 21. století, podnikatele Elona Muska – stačí si vybrat!

Knihy vám vypůjčíme u výpůjčního pultu, s čipovou kartou můžete využít samoobslužný výpůjční kiosek, který najdete vlevo u východu ze studovny.

Mitchell C. Begelman, Martin J. Rees

Osudová přitažlivost gravitace: černé díry ve vesmíru

Gravitace je v našem vesmíru dominantní silou. Rees a Begelman, oba renomovaní astrofyzikové, gravitaci zkoumají tam, kde je nekonečně silná: v černých dírách. Černé díry jsou ohromující objekty, které mohou mít hmotnost miliard Sluncí, ale pozorovat je lze jen prostřednictvím mohutného přitažlivého působení, které pohlcuje vše, co se octne v jejich blízkosti. Osudová přitažlivost popisuje, jak byly tyto nesmírně hmotné neviditelné objekty objeveny a co nám jejich existence říká o vývoji vesmíru. Knihu doplňuje množství názorných ilustrací a fotografií.

Nakladatel: Dokořán & Argo, 2013

Brian Clegg

Před velkým třeskem: prehistorie našeho vesmíru

Otázka, co bylo před velkým třeskem, nedá spát mnoha lidem, vědcům i laikům. Všichni v zásadě tušíme, co to velký třesk vlastně je, ale nevíme, jak se z této hypotézy stal obecně přijímaný model. Model, který navíc nedokáže říct, jestli vesmíru, který pozorujeme a zkoumáme, něco předcházelo. Brian Clegg ve své knize zkoumá historii této pozoruhodné představy. Zabývá se samozřejmě i jinými koncepty vzniku vesmíru, počínaje kreacionistickými mýty a konče kreativními teoriemi současné vědy. Největší pozornost ovšem věnuje teorii velkého třesku, která dokáže zodpovědět mnoho otázek, ale zároveň řadu nových a těžko zodpověditelných otázek klade.

Nakladatel: Dokořán & Argo, 2011

Ashlee Vance

Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti

Musk bývá označován za největšího inovátora současnosti, génia, workoholika, Iron Mana, podivínského vynálezce i vizionáře. Jeho životopis zblízka nahlíží do Muskova soukromí a je strhující kronikou jeho úspěchů i selhání. Zajímáte-li se o osobnosti, které ovlivní naši budoucnost, začněte u této knihy.

Nakladatel: Jan Melvil Publishing, 2015

Peter Coles

Kosmologie: průvodce pro každého

Kosmologie se zabývá vším, co existuje. Celý systém věcí, který nazýváme kosmem, zahrnuje svět na velkých i malých vzdálenostech, astronomická měřítka říše hvězd a galaxií i mikrokosmos elementárních částic. Mezi těmito hranicemi leží složitá hierarchie struktur a vzorů, která je výsledkem souhry mezi silami a hmotou. A uprostřed toho všeho se nacházíme my. V této knize se od autora, britského profesora astrofyziky, mimo jiné dozvíte: Jaké byly počátky kosmologie ve starověkých mytologiích a jak se kosmologie postupně stala exaktní vědou. Bude se vesmír nadále rozpínat, nebo se znovu smrští? Jak daleko jsou dnes fyzikové v hledání teorie všeho?

Nakladatel: Dokořán, 2007

Zdeněk Pousta

Jaroslav Císař – astronom a diplomat v Masarykových službách

Masarykův blízký spolupracovník, astronom a diplomat je dnes trochu neprávem zapomenut. Za 1. světové války se v Americe aktivně zapojoval do hnutí usilující o vznik samostatného státu. Zde si jej všiml budoucí prezident T. G. Masaryk, s nímž se v roce 1918 vrací jako jeho tajemník do Čech. Později pracoval na ministerstvu zahraničí a velvyslanectví v Londýně, byl finančním ředitelem Lidových novin, do kterých také sám přispíval. V roce 1939 emigroval do Anglie, kde se podílel na exilové vládě a českém vysílání BBC. Před stíháním komunisty jej v roce 1948 zachránilo pozvání do Skotska; na univerzitě St. Andrews se řadu let věnoval astronomii.

Nakladatel: Vyšehrad, 2016

Karel Pacner

Kosmonauti na pokraji smrti

Člověk vzhlížel ke hvězdám odnepaměti, ale ještě před méně než sto lety se zdálo být oním nemožným, pro lidstvo nepřekonatelným úkolem proniknout za hranice vesmíru. Od Gagarinova letu se stali kosmonauti nefalšovanými hrdiny doby, ovšem málokdo domýšlel rizika, která podstupují – dokud se neobjevily zprávy o mimořádných potížích během jejich výprav, což obě velmoci studené války nerady přiznávaly. Tito lidé vstupovali na půdu naprosto neprozkoumanou, stávali se doslova pokusnými králíky. Popularizátor vědy Karel Pacner odkrývá chvíle, kdy kosmonautům hrozilo smrtelné nebezpečí, a oni ho svým ohromným úsilím a improvizací zvládli, ale i tragédie, kterým se nedalo zabránit.

Nakladatel: Plus, 2018

Paul Davies

Kosmický jackpot: proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život?

Klíčovým tématem této knihy je vhodnost vesmíru pro život. Nejprve autor vyloží základní pojmy moderní fyziky a kosmologie a poté popíše teorii multiverza včetně argumentů pro a proti. Ke konci knihy rozebírá různé odpovědi na problém přesného vyladění vesmíru. Pokládá si také otázku, zda mají vědci skutečně už-už na dosah ruky teorii všeho – úplné a logicky uzavřené vysvětlení celého fyzikálního vesmíru – nebo zda podstata existence zůstane navždy zahalena tajemstvím. Davies od sebe jasně oddělil nesporná fakta, rozumné teoretické úvahy a divoké domněnky. Hlavním cílem této knihy je používat při hledání odpovědí na zásadní otázky týkající se existence vědecké metody bádání a zdravý rozum.

Nakladatel: Dokořán & Argo, 2009

Stuart Clark

Hledání druhé Země: podivuhodná historie pátrání po vzdálené planetě podobné té naší

Roku 1995 dva švýcarští astronomové objevili planetu obíhající jinou hvězdu než naše Slunce. Tento objev navždy proměnil naše chápání vesmíru, neboť dokazoval, že Země a další nebeská tělesa v naší sluneční soustavě nejsou ve vesmíru osamělá. Dnes, o více než dvacet let později, známe přes 800 takových planet, přičemž mnohé z nich se nepodobají ničemu z toho, co jsme znali. Kniha známého fyzika přibližuje čtenářům tuto dynamickou vědní oblast, aby jej provedla napříč kosmem plným mrazivých plání, zvolna rotujících glóbů a ohnivých vulkánů až k těm planetám, jež snad mohou – a možná i mohly – vytvořit podmínky pro vznik života. Nalezení dvojčete naší Země se dnes jeví doslova na dosah.

Nakladatel: Vyšehrad, 2017

Karel Pacner

Češi v kosmu

Přestože je Česko malá země v srdci Evropy, vyslala jako třetí stát (tehdy ještě Československo) na světě svého reprezentanta do vesmíru. Za „Čechy v kosmu“ lze však v širším měřítku považovat i mnoho dalších pracovníků v nejrůznějších oborech, kteří se tematikou vesmíru zabývali. Jejich životním osudům a práci je věnována tato kniha.

Nakladatel: Academia, 2011

Sean Carroll

Částice na konci vesmíru: kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na práh nového světa

Kosmolog, částicový fyzika a známý popularizátor vědy Sean Carroll se věnuje nejdůležitějšímu objevu v oboru subjaderné fyziky za posledních 30 let, za který Peter Higgs a François Englert v roce 2013 obdrželi Nobelovu cenu. Jde o objev takzvané Higgsovy částice, významné ingredience standardního modelu elementárních částic a jejich interakcí. Autor poutavě líčí technické zázemí objevu učiněného v roce 2012 pomocí gigantického urychlovače LHC v evropské laboratoři CERN i velký teoretický význam Higgsova bosonu v mikrosvětě. Tato částice totiž hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem, kvantem elektromagnetického působení, a velmi těžkými bosony W a Z zodpovědnými za slabou interakci. Podle Carrolla tento významný objev předznamenává novou fascinující éru fyziky 21. století.

Nakladatel: Dokořán & Argo, 2014

Nicky Jenner

4th rock from the sun: the story of Mars

We now have a better understanding of Mars: its red hue, small moons, atmosphere (or lack of it), and mysterious past. Robots have trundled across the planet's surface, beaming back astonishing views of the alien landscape and seeking clues on how it has evolved. While little green Martians are now firmly the preserve of literature, evidence is growing that the now arid, frozen planet was once warmer, wetter, and possibly thronging with microbial life. Soon, we may set food on the planet. What challenges are involved, and how are we preparing for them? Is there a future for humanity on Mars? Nicky Jenner reviews Mars in its entirety, exploring its nature, attributes, potential as a human colony and impact on 3rd Rock-culture – everything you need to know about the Red Planet.

Nakladatel: Bloomsbury Sigma, 2017

Christian Davenport

The space barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the quest to colonize the cosmos

The Space Barons is the story of a group of billionaire entrepreneurs who are pouring their fortunes into the epic resurrection of the American space program. Nearly a half-century after Neil Armstrong walked on the moon, these Space Barons – most  notably Elon Musk and Jeff Bezos, along with Richard Branson and Paul Allen – are using Silicon Valley-style innovation to dramatically lower the cost of space travel, and send humans even further than NASA has gone. These entrepreneurs have founded some of the biggest brands in the world: Amazon , Microsoft, Virgin, Tesla, PayPal and upended industry after industry. Now they are pursuing the biggest disruption of all: space.

Nakladatel: PublicAffairs, 2018

Galileo Galilei, Johannes Kepler, Alena Hadravová a Petr Hadrava

Hvězdný posel – rozprava s Hvězdným poslem

Na jaře roku 1610 vydal Galileo Galilei nevelký spisek Hvězdný posel, věnovaný florentskému vévodovi Cosimovi II. Medicejskému, v němž jako první popsal pozorování oblohy pomocí dalekohledu a oznámil objev Jupiterových měsíčků. Jeden výtisk poslal rovněž Johannesu Keplerovi, který záhy Galileovy zaslal obsáhlý dopis, v němž jeho objevy ocenil, a tuto svoji recenzi také pod jménem Rozprava s hvězdným poslem zveřejnil tiskem. Oba tyto útlé svazky, které výrazně vstoupily do dobové diskuse o kosmologickém uspořádání a které jsou i skvělou ukázkou renesanční stylistiky, patří mezi nejdůležitější astronomické práce všech dob. Kniha přináší jejich překlad spolu se zasvěceným komentářem, který osvětluje podstatu Galileových objevů, stejně jako jejich dobové souvislosti.

Nakladatel: Pistorius & Olšanská, 2016

Paul Davies

Podivné ticho: hledání mimozemské inteligence 2.0

„Někdy si myslím, že jsme ve vesmíru sami, a někdy si myslím, že ne. V obou případech mě ta představa uvádí v úžas“, řekl Arthur C. Clarke. Jsme však ve vesmíru opravdu sami? A pokud ne, proč jsme dosud nebyli schopni navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi? To jsou dvě z mnoha otázek, které si lidstvo klade v souvislosti s možnou existencí mimozemských civilizací a které však stále zůstávají nezodpovězeny. V knize, která leží před vámi, se Paul Davies, jeden z předních světových vědců zabývajících se touto problematikou snaží vysvětlit, proč by mělo pátrání po inteligentním životě mimo naši planetu pokračovat, a jakým směrem bychom se měli vydat. Kniha Podivné ticho nám předkládá bryskní zhodnocení minulých i stávajících důkazů existence E. T. a vede nás po vzrušující cestě směrem k budoucnosti.

Nakladatel: Dokořán & Argo

Janna Levin

Vesmírné blues: černé díry, gravitační vlny a historie epochálního objevu

Naše obří teleskopy hledí do hlubin vesmíru, mapují jeho historii téměř k počátku, ale nevidí zdaleka vše. K zaznamenání stop, které zanechaly první vteřiny po velkém třesku a jež září až moc, nebo k detekci srážky černých děr, které nezáří vůbec, bychom potřebovali spíš uši než oči. Podle fyziků jsme je právě získali, jmenují se LIGO a jde o observatoř za více než miliardu dolarů, schopnou „slyšet“ gravitační vlny. Úspěch tohoto projektu označují mnozí za objev století. Tvůrci LIGO oznámili v roce 2016, že se jim podařilo zaznamenat gravitační vlny po srážce dvou černých děr, a přesně po stu letech tak potvrdili platnost jedné z Einsteinových předpovědí. Kniha Janny Levin vypráví půlstoletý příběh tohoto objevu od počátečních ambiciózních snů po současnost, všímá si osudu jeho protagonistů, vysvětluje jeho podstatu a nechává čtenáře nahlédnout do vzrušujícího zákulisí vědeckého provozu.

Nakladatel: Paseka, 2016

Natalie Starkey

Catching stardust: comets, asteroids and the birth of the solar system

Icy, rocky, sometimes dusty, always mysterious – comets and asteroids are among the Solar System's very oldest inhabitants, formed within a swirling cloud of gas and dust in the area of space that eventually hosted the Sun and its planets. Locked within each of these extra-terrestrial objects is the 4.6-billion-year wisdom of Solar System events, and by studying them at close quarters using spacecraft we can coerce them into revealing their closely-guarded secrets. This offers us the chance to answer some fundamental questions about our planet and its inhabitants.

Nakladatel: Bloomsbury Sigma, 2018

Petr Kulhánek

Astronomie a fyzika – souvislosti

V knize naleznete nejvýznamnější objevy z astronomie a fyziky za roky 2014–2018; od detekce gravitačních vln přes stavbu obřích teleskopů, přistání na kometě až po razantní nástup kvantových počítačů. Je až neuvěřitelné, co vše se událo za tak krátkou dobu. Kniha je určena každému, kdo se zajímá o pokroky v přírodních vědách.

Nakladatel: Aldebaran, 2018

Brian Greene

Struktura vesmíru: čas, prostor a povaha reality

Jeden z předních světových teoretiků strun a autor mimořádně úspěšné knihy Elegantní vesmír zde odhaluje základní předivo vesmíru. Představuje vesmír – od Newtonovy absolutní říše přes Einsteinovo spojení prostoru s časem k dnešním převratným objevům – a ukazuje, že ten náš je jen jedním z mnoha vesmírných ostrovů plovoucích v ohromném mnohorozměrném prostoru. Setkáváme se v něm s výstředním světem kvant, jehož čas a prostor jsou zmítány neklidem kvantové neurčitosti. Greenova kniha ukazuje paradoxní povahu času, jenž podle fyzikálních zákonů nemusí nutně plynout jedním konkrétním směrem, i to, že dráždivý svět strun a M-teorie nám nakonec může poskytnout teorii všeho.

Nakladatel: Paseka, 2012

Stanislav Kužel

Kosmonautika za oponou

Kniha v širokém záběru poutavě zaznamenává historii dobývání vesmíru – od dobrodružných začátků prvních konstrukčních pokusů s raketovými střelami až po stěžejní události pilotované kosmonautiky. Jde o přiblížení především netechnických souvislostí, které nesou životní příběhy hlavních aktérů – kosmonautů (nechybí ani kapitola o ženské kosmonautice), konstruktérů raket a kosmických lodí a v neposlední řadě i politiku rozhodujících o strategických rysech kosmických programů. Seznamte se s unikátními lidskými osudy a získejte ucelený obrázek o společnosti, která v přísném utajení dokázala překvapit svět prvními úspěchy při pronikání člověka mimo naši planetu.

Nakladatel: Radioservis, 2015

Martin Vlach, Vojtěch Kemenny, Ilona Šimánková a Luboš Veverka

Cesty nesmrtelných: putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů

Cesty nesmrtelných mapují osudy řady významných matematiků, fyziků a astronomů, kteří podstatně ovlivnili vývoj českého vědeckého poznání. Autoři při své dvouleté práci pátrali nejen v archivech, prošli velké množství různých materiálů a podařilo se jim zachytit jedinečné osudy, úspěchy, nepochopení, slávu i pády vědců s nesmrtelným odkazem do budoucnosti. Publikace se zabývá padesáti vědci a obsahuje přehledně vložené informace o dalších dobových osobnostech se vztahem k nim. Najdeme zde také zajímavosti vztahující se k době jejich života.

Nakladatel: Matfyzpress, 2016

Robert P. Kirshner

Výstřední vesmír: explodující hvězdy, temná energie a zrychlování kosmu

Přední světový astronom a expert na supernovy vypráví příběh odhalování jednoho z kosmických tajemství – tajemství zrychlování expanze vesmíru. Umožňuje čtenáři nahlédnout do „kuchyně“ týmu, jehož výzkum vedl k mimořádnému (i pro řadu vědců překvapivému) kosmologickému objevu – že rozpínání vesmíru urychluje temná energie. Jde o čtivě napsanou knihu o jednom z nejaktuálnějších kosmologických témat posledních let.

Nakladatel: Paseka, 2005