Ucho – kochleární implantát (A/Věda a výzkum, 1/2017)