Knižní tipy: Jan Palach (11. 8. 1948–19. 1. 1969)

„Umřel, protože chtěl vykřiknout co nejhlasitěji. Chtěl, abychom si uvědomili, co se to s námi děje, abychom viděli, co to vskutku děláme, a uslyšeli, co to vskutku říkáme v tom čase ústupků, o kterých se říkalo, že jsou nezbytné, kompromisů, které byly vydávány za rozumné, a taktizování, o kterém se leckomu chtělo věřit, že je chytré. Vytrácelo se tehdy vědomí, že i pod největším tlakem musí při tom všem cosi zůstat, cosi základního, s čím na trh už nelze a bez čeho lidský život ztrácí svou nezadatelnou důstojnost.“
(Z dokumentu Charty 77 k 20. výročí sebeupálení Jana Palacha.)

Před padesáti lety se na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po sovětské okupaci zapálil v horní části Václavského náměstí student filozofie Jan Palach.
Pro všechny, kteří chtějí vědět více a chápat jeho čin ve všech souvislostech, jsme připravili tematický výběr odborných knih z našeho fondu.

uspořádal Petr Blažek

Jan Palach ’69

Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály.

Nakladatel: Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, TOGGA

Petr Blažek

Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí – protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 (historická studie a edice dokumentů)

Publikace představuje ve studii a edici dokumentů protest Ryszarda Siwce, který se dne 8. září 1968 na varšavském Stadionu Desetiletí polil rozpouštědlem a zapálil na protest proti účasti polských jednotek na okupaci Československa. O události na Stadionu Desetiletí se po několika dnech sice dozvěděla polská redakce Rádia Svobodná Evropa, ale její vedení nepovažovalo zprávu za důvěryhodnou a rozhodlo se jí nevyužít. Teprve poté, kdy se v Praze upálil Jan Palach a kdy mnichovská redakce opět obdržela z Polska nový – sice anonymní, ale tentokrát velmi podrobný – popis celé události, byla v březnu 1969 zpráva o sebeupálení na Stadionu Desetiletí odvysílána.

Nakladatel: Ústav pro studium totalitních režimů

sestavil Petr Klukan

Zamlčená oběť: almanach ke 40. výročí sebeupálení Evžena Plocka z Jihlavy

V roce 1969 se upálil Evžen Plocek na protest proti okupaci Československa a normalizaci, obdobně jako Jan Palach; jeho čin však nebyl tolik znám a i dnes není tolik připomínán. Almanach přispívá k uctění památky jihlavského rodáka a přináší nové poznatky a nálezy.

Nakladatel: Masarykova dělnická akademie, krajská pobočka Jihlava ve spolupráci s Jihlavskými listy

sestavil Pavel Nádvorník, Petr Lukáš; text Lenka Procházková

Jan Palach

Fotografie posledních okamžiků života i z pohřbu Jana Palacha a z protisovětských demonstrací.

Nakladatel: Nakladatelství agentury AA Radost

Pavel Suchánek, Veronika Pokorná, uspoř. Barbara Mazáčová

Ve jménu života Vašeho ...

Studentský sborník přinesl množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektoval události Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu.

Nakladatel: Karolinum

zpracoval a uspořádal J. Culek

Jan Palach: dokument č. 1 (ze soukr. archivu zpracovatele)

Tenké dílko, které dokumentuje události od 16. do 25. ledna 1969 pomocí dopisů, novinových článků, prohlášení či dobových fotografií.

Nakladatel: Práce

Miroslav Slach

Světlo v soumraku

Kniha o Janu Palachovi, který byl Slachovým žákem na všetatské škole, se opírá o dokumentární a vzpomínkový materiál a představuje spíše publicistický pól životopisné literatury.

Nakladatel: Gloria

editor Adam Hradilek

Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes.

Nakladatel: Torst, Ústav pro studium totalitních režimů

Milan Otáhal

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989

Shrnutí studentských aktivit od invaze sovětských vojsk přes Palachův čin, nástup normalizace, čistky mezi studenty, ztrátu veškerých politických ambicí v průběhu sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let až po studentské opoziční aktivity, vrcholící listopadovými událostmi roku 1989. Rekapitulace role studentstva v moderních československých dějinách.

Nakladatel: Dokořán

Jiří Lederer; aus dem Tschechischen von Roswitha Ripota

Jan Palach: ein biografischer Bericht

Jan Palach – ein Name steht für das tragische Ende eines historischen Experiments, des Prager Frühlings. Wie sah das Leben dieses Menschen aus, der durch seinen Tod in die Geschichte einging?

Nakladatel: Unionsverlag