Omyly kolem osobnosti a literárního díla Jana Eskymo Welzela (Česká literatura, 1990)