Výměna čtenářských průkazů (přechod na identifikační systém RFID)

Vážení uživatelé,

od 17. 12. 2018 zavedeme v knihovně identifikační systém RFID, na jehož spuštění bude navázáno zprovoznění samoobslužného výpůjčního zařízení a s ním související výměna čtenářských průkazů. Zcela nově budete mít možnost využívat vlastní čipovou kartu místo karty vystavené knihovnou a odpadne Vám tedy nutnost vlastnit další z řady průkazů, které musíte nosit při sobě. Samozřejmě Vám bude i nadále umožněno nechat si jako čtenářský průkaz vystavit čipovou kartu KNAV.

Připravte se na změnu identifikačního systému hned a nechte si již nyní vyměnit stávající průkaz formou:

  • registrace vlastní čipové karty třetí strany obsahující fotografii, jméno a příjmení (např. ISIC, Lítačka, InKarta ČD apod.),
  • vystavení nové čipové karty KNAV.

Výměna čtenářských průkazů s čárovým kódem za průkazy s čipem bude provedena ZDARMA, ať už si necháte zaregistrovat vlastní čipovou kartu nebo vystavit novou čipovou kartu KNAV. Jedinou podmínkou je platné členství. Stávající čtenářský průkaz je nutné vyměnit za průkaz s čipem nejpozději při prodlužování platnosti Vašeho členství, ale pokud si půjčujete knihy domů, budete jej pro samoobslužné půjčování knih potřebovat již ode dne zavedení systému RFID.

I nadále platí, že k registraci, prodloužení registrace či vystavení nového průkazu bude nutné předložit odpovídající doklad totožnosti.