Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 online

Knihovna AV ČR zveřejnila nový webový portál, který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje zásadní prameny a informační zdroje k výzkumu švédské knižní kořisti.

Jeho cílem je odborné i širší veřejnosti představit výsledky postupného mapování všech dochovaných knih odvezených švédskými vojsky z českých zemí prostřednictvím specializované databáze. Na databázi je navázána mapa míst jejich dnešního uložení včetně „cestovní“ mapy s informacemi o hlavních trasách leckdy dobrodružného putování českých knih Evropou. Webový portál také zprostředkovává digitální kopie všech původních katalogů, které byly spolu s knihovnami odvezeny z Čech a Moravy a také první český překlad bohemikálních pasáží knihy švédského historika Otto Waldeho Storhetstidens litterära krigsbyten s odbornými komentáři, které reflektují současný stav poznání.

www.knizni-korist.cz