Nové knihy – říjen 2018

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – říjen 2018

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc říjen 2018

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Miroslav Bárta a Martin Kovář (ed.)

Jak dál? Svět, Evropa a Česká republika v době „na rozhraní“: rozhovor se třinácti osobnostmi české vědy, kultury a politiky

Jak bude vypadat další vývoj světa, Evropy a České republiky? S jakými problémy se potýkáme, kam směřujeme a čemu se nevyhneme? Egyptolog a archeolog, profesor Miroslav Bárta, a historik, profesor Martin Kovář položili tyto a mnohé další otázky třinácti významným osobnostem české vědy, kultury a politiky. Jak na tyto otázky odpovídají lékař a neurochirurg Vladimír Beneš, jaderná inženýrka a energetička Dana Drábová, kardinál a primas český Dominik Duka, ekonom a viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček, novinář a vysokoškolský pedagog Václav Moravec, divadelní a filmový herec Petr Nárožný, spisovatel a ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, historik Jaroslav Pánek, lékař a porodník Antonín Pařízek, generál Armády České republiky Karel Řehka, bývalý disident, politik a diplomat Alexandr Vondra a lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima?

Nakladatel: Academia

Mark Lorch and Andy Miah (ed.)

The secret science of superheroes

Ever wondered what a superhero eats for breakfast? Do they need a special diet to feed their superpowers? The odd metabolisms of superheroes must mean they have strange dietary needs, from the high calorie diets to fuel flaming bodies and super speeds, to not so obvious requirements for vitamins and minerals. The Secret Science of Superheroes looks at the underpinning chemistry, physics and biology needed for their superpowers. Individual chapters look at synthesising elements on demand, genetic evolution and what superhero suits could be made of. By exploring these topics, the book introduces a wide range of scientific concepts, from protein chemistry to particle physics for a general scientifically interested audience.

Nakladatel: Royal Society of Chemistry

Pavel Hošek (ed.)

Duchovní rozměr fenoménu Foglar

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury 20. století. V posledních letech se ve studiích věnovaných Foglarovu dílu stále častěji ozývá myšlenka, že je namístě klást otázky také po duchovním rozměru Foglarova díla, a především po duchovním rozměru recepce tohoto díla ze strany čtenářů. A právě to je důvod, proč vznikla tato kniha. Vynikající znalci Foglarovy tvorby v ní nabízejí interpretaci jednotlivých aspektů jeho vrstevnatého díla, přičemž orientující perspektivou všech studií, tvořících jednotlivé kapitoly této knihy, je právě sledování spirituálního rozměru Foglarova působení, jak výchovného, tak uměleckého.

Nakladatel: Dingir

Jan Charvát, Bob Kuřík a kol.

„Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku

Představují subkultury punkerů, skinheadů, ale také hiphoperů či technařů politický protest, nebo jen zábavu pro své účastníky? A co v takovémto prostředí vůbec znamená politika? Je obsahem subkulturního stylu, projevuje se až v interakci s mocí většinové společnosti, anebo se vyjednává uvnitř subkulturních scén podél takových témat, jako je jejich sebereprodukce nebo genderové vztahy? Můžeme říct, jak se liší vztah hardcoru a politiky v Praze a na menším městě? A jsou všichni skinheadi rasisté? Text je výsledkem rozsáhlého výzkumu interdisciplinárního týmu pokrývajícího různé oblasti toho, kde se v subkulturních scénách odehrává politika. Kniha provádí čtenáře texty různých skinheadských kapel, ideologií současné hardcorové scény i dialogem rožnovských punkerů s myšlením a činy Václava Havla. Představuje také vývoj pražského squattingu, ukazuje důsledky cyklické morální paniky kolem technoparty Czechtek na freetekno komunitu a rozebírá genderové vztahy v punkové a hiphopové subkultuře.

Nakladatel: Togga

Angela Saini

Od přírody podřadné: jak se věda mýlila v ženách

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the Year 2017 a druhé místo v žebříčku Goodreads v kategorii věda a výzkum. Časopisy The Spectator, deník The Guardian a mnohé další ji zařadily mezi knihy roku.

Nakladatel: Academia, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Kostas Kampourakis

Making sense of genes

This comprehensive book analyses and explains the gene concept, combining philosophical, historical, psychological and educational perspectives with current research in genetics and genomics. It summarises what we currently know and do not know about genes and the potential impact of genetics on all our lives. Making Sense of Genes is an accessible but rigorous introduction to contemporary genetics concepts for non-experts, undergraduate students, teachers and healthcare professionals.

Nakladatel: Cambridge University Press

Jan Chrastina, Naděžda Špatenková a kol.

Sexualita a intimita v závěru života

Publikace předkládá základní poznatky a rozpracovává témata, s jejichž pomocí dochází k možné změně myšlení nás – pracovníků, studentů, profesionálů i laiků – v procesu potřebné detabuizace sexuality a intimity v období umírání a časového období závěru života (end of life). Autoři odborně, avšak současně lidsky a srozumitelně popisují náročné, složité a tabuizované téma, kterým sexualita/intimita v závěru lidského života bezesporu je. Čtenář může informace doplňovat či interpretovat nejen na základě použitých zdrojů poznatků, ale také na základě restrukturalizace vlastního postoje k umírání, sexualitě jako takové, stejně jako porozumění potřebám a požadavkům umírajících osob.

Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková

Prarodičovství v současné české společnosti

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let. Práce mapuje historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a diskutuje vliv současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace a rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Ukazuje, jaká očekávání jsou kladena na současné české prarodiče a jaké místo je jim v rámci rodinných vztahů vymezováno (a jaké místo si sami vymezují). Jakou formu péče poskytují, za jakých okolností a s jakými dopady na život vlastní i život v rodinách svých dětí.

Nakladatel: Sociologické nakladatelství

Dominic Wyse

How writing works: from the invention of the alphabet to the rise of social media

From the invention of the alphabet to the explosion of the internet, Dominic Wyse takes us on a unique journey into the process of writing. Starting with seven extraordinary examples that serve as a backdrop to the themes explored, it pays particular attention to key developments in the history of language, including Aristotle’s grammar through socio-cultural multimodality, to pragmatist philosophy of communication. Analogies with music are used as a comparator throughout the book, yielding radically new insights into composition processes. The book presents the first comprehensive analysis of the Paris Review interviews with the world’s greatest writers such as Louise Erdrich, Gabriel Garcia Márquez, Ted Hughes, and Marilynne Robinson. It critically reviews the most influential guides to styles and standards of language, and presents new research on young people’s creativity and writing.

Nakladatel: Cambridge University Press

Marcela Rusinko

Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948–1965

Ojedinělá knižní monografie mapuje situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Volně tak navazuje na úspěšné kompendium Lubomíra Slavíčka − Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939 − vydané v roce 2007. Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů uměleckých sbírek a jejich majitelů v období poválečného totalitního Československa pochází z pera historičky umění a ekonomky Marcely Rusinko (Chmelařové).

Nakladatel: B&P Publishing, Masarykova univerzita