Pracovní zasedání „Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku“

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, které bude věnováno dosud málo prozkoumanému období přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkám paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku.

Zasedání se bude konat 22.–23. října 2018 v prostorách Akademického konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1.

Na Vaši účast se těší

Marta Hradilová (Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR) a Lenka Veselá (Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR)

Kontakty:

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D., hradilova@mua.cas.cz

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., vesela@knav.cz

Program ke stažení