Nové knihy – červenec / srpen 2018

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – červenec / srpen 2018

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíce červenec / srpen 2018

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Alexander Pschera

Internet zvířat: nový dialog člověka s přírodou

Kniha o tom, jak se ekologie vrací ke svým základům, o novém vztahu lidí a zvířat a také o tom, jak internet, k tomu může být velmi užitečný (a jak se to celé děje). Ekologie se musí vrátit ke svým základům, ke konkrétnímu vztahu člověka a divokého zvířete. Internetový expert Alexander Pschera nás názorně a erudovaně seznamuje s internetem zvířat a diskutuje o nebezpečí digitálního „odkouzlení“ přírody.

Nakladatel: Dauphin

Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

Výzkumná data a výzkumné databáze: právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků

Cílem této monografie je pokrýt téma, které autorský tým považuje v oblasti řízení vědy a výzkumu za jedno z nejpalčivějších, a to právní rámec sběru, zpracování a dalšího šíření výzkumných dat. Výklad je zaměřen zejména na otázky právní povahy informace a dat, práva duševního vlastnictví k datům, osobnostní práva a práva jednotlivců na ochranu osobních údajů.

Nakladatel: Wolters Kluwer

Ladislav Hejdánek

Češi a Evropa

Evropa a úkol Čechů v ní, reflexe naší nedávné minulosti, národ a nacionalismus. To jsou některá z důležitých témat, kterými se zabýval filosof Ladislav Hejdánek. Jeho texty jsme do přítomné publikace vybrali ke stému výročí založení Československa. Nejde o všechny texty na daná témata, zařadili jsme ty z nich, které mají podle nás největší potenciál oslovovat i dnes. Témata v nich obsažená jsou čím dál naléhavější a Hejdánkův pohled je čím dál výjimečnější. Kniha je oceněná Pulitzerovou cenou.

Nakladatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Karel Jordán

Dobrodružství jménem Orient: Karel May, Alois Musil, T. E. Lawrence – snílci, vědci, bojovníci

Osudy saského romanopisce, českého orientalisty a britského hrdiny vzpoury v Arábii spojila Velká válka v letech 1914–1918. Vítejte u společné biografie tří zajímavých postav éry „belle époque“, Karla Maye, Aloise Musila a T. E. Lawrence. Hledejte spojitosti mezi událostmi starými více než sto let a stále výbušnou situací v onom nádherném i nešťastném kusu planety. Vraťte se touto četbou alespoň na chvíli do jen zdánlivě romantických dob odvážných mužů a jejich napínavých příhod. Tři mimořádné životy, tři dramatické osudy, tři dodnes platné vzkazy.

Nakladatel: CPress

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kolektiv

Svůdnost sociálního experimentu: nový člověk 20. století

Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a zároveň dosáhnout vyššího stupně humanity.

Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny

Pavel Šidák

Mokře chodí v suše: vodník v české literatuře

Vodník je jednou z nejvýraznějších postav českých pohádek a pověstí, bohatě ztvárňovanou nejen literárně, ale také ve výtvarném umění, na divadelních scénách, v hudbě i ve filmu. Zatímco zájem folkloristiky o tento motiv byl vždy značný, v literární vědě jeho reflexe dosud chyběla. Kniha popisuje, jak postava vodníka působí v prvotním prostředí lidového podání (včetně exkurzu do oblasti předfolklorní) a zejména jak přechází do moderní umělecké literatury, jak je zde rozvíjena a modifikována a jaký má genologický a narativní potenciál.

Nakladatel: Academia

Rick Edwards, Michael Brooks

Science(ish): the peculiar science behind the movies

In Science(ish), Rick Edwards and Dr Michael Brooks confront all the questions that your favourite movies provoke. Inspired by their award-winning podcast, this popular (hopefully) science (definitely) book dedicates each chapter to a different sci-fi classic, and wittily explores the fascinating issues that arise. Covering movies from 28 Days Later to Ex Machina, this is a joyous ride through astrophysics, neuroscience, psychology, botany, artificial intelligence, evolution, and plenty more subjects you’ve always wanted to grasp. Now’s your chance: stylishly designed and illustrated throughout, Science(ish) is the perfect gift for every curious mind.

Nakladatel: Atlantic Books

František Koukolík

Mocenská posedlost

Úspěšná kniha se vrací na knižní trh v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Nové zpracování problému se opírá o čísla statistik, o interpretaci každodenních událostí ve světě, o výsledky anket a psychologických experimentů, nepomíjí ani autorovu doménu – neurovědu jako zdroj poznání nejniternějších lidských podnětů i úchylek. Metodou pohledu je ovšem vždy kritický rozum. Skrze něj a v širokých souvislostech podává autor obraz světa, který je stále více varující.

Nakladatel: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum

Tomáš Halík

To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody

V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v době pražského jara. Napínavý příběh pokračuje jak v dobách těsně předrevolučních, tak během událostí sametové revoluce. Autobiografickou linku provázejí osobní vzpomínky na zajímavé osobnosti, které ho formovaly. Halík využívá autobiografii k přiblížení východiska svých úvah nad závažnými otázkami společnosti, které nezahrnují pouze církev a její směřování, ale i směřování a místo člověka v dnešní době.

Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny

Jaromír Veber a kolektiv

Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti

Digitalizace je fenoménem posledního desetiletí, jenž více či méně zasahuje do fungování jak podniků, měst, obcí či veřejných institucí, tak i do života naprosté většiny obyvatel. Autoři se snaží naznačit klady i úskalí digitální transformace, jichž jsme svědky v ekonomice i celé společnosti. Věnují se jednak novým projevům digitalizace, jako jsou sdílená ekonomika či sociální sítě, jednak jejímu uplatnění v tradičních segmentech ekonomiky, jako průmysl (Průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (Smart Cities).

Nakladatel: Management Press