Nový Orient 2/1976 – Machu Picchu – největší a zcela zachované město Inků