Noc vědců v Akademii věd ČR – 5. 10. 2018

Vynález zkázy

19.30–21.00, filmová projekce

Prvorepublikoví knihovníci slovem bojující

21.00–21.30, přednáška s obrazovou projekcí

Exkurze: Pohledy do historie dnešního sídla Akademie věd ČR

21.30–22.00