Konference „Historie odívání v českých zemích 2018: Společenská role módy po vzniku Československé republiky“

ÚOP středních Čech v Praze pořádá v letošním roce již IV. ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích, který bude tentokrát věnován období první republiky.

Konference se koná v rámci oslav stého výročí vzniku samostatného československého státu, a to ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i.

Termín: 27. září 2018, 9–18 hodin.
Místo konání: Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, památkářů, etnografů, muzejníků i historiků umění, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů oděvů a módy v daném časovém období v Čechách.

Období první republiky je již tradičně spojováno s elegancí, kvalitou a pečlivým řemeslným zpracováním oděvu.  Toto nosné téma zahrnuje jak velké módní salóny, které zprostředkovávaly domácím zákazníkům novinky z evropských center, stejně jako mnohá krejčovství v menších městech, kterých v této době působila celá řada. Kvalita však byla určující i pro zboží určené nejširšímu zákaznictvu – v oboru oděvu i obuvi zde pracovaly první konfekční továrny, zprávy z módního světa se k veřejnosti dostávaly prostřednictvím velkého množství dámských a společenských časopisů.
Pomocí módního oděvu se rovněž prezentovala i příslušnost ke kosmopolitní společnosti, stejně jako příslušnost k českému (československému) národu.  V této souvislosti je velkým tématem např. význam nošení oděvů s národními prvky nebo nápodob lidových krojů, což se s blížící se 2. světovou válkou stalo i demonstrací příslušnosti k ohroženému národu.
Další důraz bude kladen např. na téma ženské emancipace, které s módou úzce souvisí.  Cestování, vášeň pro automobilismus a nejrůznější druhy sportu vyžadovaly nové druhy oblečení, které pak zpětně ovlivnily i další módní vývoj. První republika nebyla však jen dobou elit: poprvé se např. objevila myšlenka kvalitního pracovního oděvu pro dělnictvo, i v těch nejzapadlejších koutech republiky zanikal lidový kroj a byl nahrazován oděvem módním.

Móda samozřejmě nezahrnuje jen oděv, ale také šperk, obuv, módní doplňky, klobouky atd. Záměrem pořadatelů je proto sledovat i témata týkající se propojení módy a bytového designu, oděvní módy a fotografie, filmu či kresby. Zapomenuto nebude ani prostředí Slovenska se všemi jeho specifiky, a zejména obrovské bohatství lidových krojů, které byly nevyčerpatelnou studnicí vzorů pro tvůrce módního i svérázového oděvu.

Dobové přesahy jsou pochopitelně nevyhnutelné – vždyť řada zmíněných fenoménů vznikla dlouho před vyhlášením republiky. Řada prvků pak její zánik přetrvala a samozřejmě elegance a prvorepublikový životní styl byly a dodnes jsou inspirací módních tvůrců, filmařů či výtvarníků.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní – více informací a organizační pokyny naleznete v pozvánce, přihlášku je možné zasílat elektronicky i prostřednictvím ČP.

Podrobnější informace včetně programu budou přihlášeným účastníkům rozeslány bezprostředně před termínem konání. V případě dotazů a nejasností se obracejte na PhDr. Olgu Klapetkovou tel. 274 008 283 a ohledně fakturace nebo potvrzení platby na Šárku Krabcovou tel. 274 008 154.

Pozvánka na konferenci Společenská role módy po vzniku Československé republiky

Přihláška na konferenci Společenská role módy po vzniku Československé republiky