Letní otevírací doba a uzavření knihovny

Letní otevírací doba

Bez omezení (po–pá, 9–19 hod.) bude knihovna v provozu ve dnech

  • 9. až 27. 7. 2018
  • od 10. 9. 2018

Uzavření knihovny

  • 28. 7. až 9. 9. 2018

V době uzavření knihovny nebudou poskytovány výpůjční služby a nebude umožněn vstup do studovny, počítačové studovny, badatelny a šatny.

  • Zavírací dny nebudou započteny do výpůjční lhůty; v době uzavření knihovny lze výpůjční lhůtu prodlužovat pouze online prostřednictvím čtenářského konta.
  • Během zavření knihovny bude možné vrátit vypůjčené dokumenty od pondělí do pátku, 6–20 hod., do knižního boxu umístěného ve vestibulu. Při vracení výpůjček prostřednictvím knižního boxu nelze vydat potvrzení o vrácení.
    UPOZORNĚNÍ: Výpůjčka bude vrácena následující pracovní den.

Poskytování služeb během uzavření knihovny

I během letního uzavření knihovny můžete využívat vzdálený přístup k našim elektronickým informačním zdrojům.