Kam vyrazit v létě? 12 knižních tipů na cesty

Vybrali jsme pro vás dvanáct knižních společníků na léto – ať už máte jasno v tom, kudy vaše prázdninové cesty povedou, či o jejich cíli teprve uvažujete.

Inspirace a informací není nikdy dost! Další místa, města, země i světadíly najdete v našem online katalogu.

Přejeme vám krásné léto, ať už budete kdekoli.

 


 

Jak si knihu vypůjčit?
Objednejte si vybraný titul v našem katalogu, e-mailem (servis@knav.cz) nebo přímo ve studovně a vyzvedněte si ho u výpůjčního pultu.

Stihnete to?
Knihovna bude otevřena v běžném provozu do 29. 7. 2018 (pondělí–pátek, 9–19 hod.).
Od 30. 8. do 7. 9. 2018 budeme mít zavřeno a bude možné pouze vracet vypůjčené knihy.

Vladimír Brych, Jan Rendek

Hrady, zámky a tvrze západních Čech

Po Hradech, zámcích a tvrzích jižních Čech (2011) je druhý svazek průvodců historickými vrchnostenskými sídly zaměřen na sousední západočeský region. Kniha představuje výběr z bohatého památkového fondu hned dvou krajů: Plzeňského a Karlovarského. Věnuje pozornost atraktivním panským rezidencím stejně jako téměř zapomenutým, ale unikátním sídlům nižší šlechty, jež se zde vzácně dochovala. Průvodce přibližuje aktuální stav objektů, historii, architekturu, nabízí praktické informace i zajímavosti, jež by neměly návštěvníkovi uniknout. Nadstandardní množství fotografií otevírá zraku čtenáře brány nejvýznamnějších hradů a zámků dříve, než do nich vstoupí.

Jaromír Slomek

Prahou Jaroslava Seiferta

Dobovými i aktuálními fotografiemi bohatě vybavený literárněmístopisný bedekr a současně seifertovská čítanka. Procházka pražskými ulicemi od činžovního domu v Bořivojově ulici na Žižkově, kde se 23. září 1901 Jaroslav Seifert narodil, přes školní budovy, jež navštěvoval (základní škola ve Vlkově ulici dnes nese jeho jméno), pražské lokality spjaté s jeho životem i rozsáhlým dílem (další adresy, na nichž Seifert s rodiči a později s manželkou a dětmi bydlel, redakce, v nichž pracoval, kavárny a vinárny, které si s přáteli oblíbil, místa, do nichž se po celý život vracel ve svých verších), až po chrám svaté Markéty v Břevnově, kde se pražská veřejnost 21. ledna 1986 s milovaným básníkem rozloučila před jeho pohřbem v Kralupech nad Vltavou.

Lubomíř Zeman

Průvodce architekturou Karlových Varů: Karlovy Vary Architecture Guide

Česko-anglická publikace představuje architektonické dědictví města Karlovy Vary v celé jeho šíři od nejstarších dob až do současnosti. Přináší přehled celkem tří stovek staveb, které reprezentují všechny architektonické styly a významné etapy stavebního vývoje Karlových Varů. Neomezuje se však pouze na stavby historické a chráněné kulturní památky, ale přibližuje čtenáři i stavby polozapomenuté či neprávem opomíjené, a v neposlední řadě i stavby nejnovější, architektonicky zajímavé realizace z poslední doby. Na začátku knihy je zařazen stručný přehled historického, urbanistického a stavebního vývoje města, následuje hlavní část s heslářem architektonicky hodnotných objektů a na závěr je uvedena mapa města s vyznačenými položkami katalogu, slovník architektů a stavitelů, místní, jmenný a typologický rejstřík a soupis literatury.

Karel Cudlín

Osmdesát sedm magických míst Svaté země

Karel Cudlín je považován za jednoho z nejlepších českých dokumentaristů, jeho práce ve fotografické soutěži Czech Press Photo získaly 8 prvních, 5 druhých a stejný počet třetích míst. Většina jeho fotografií vzniká na cestách, kromě Ukrajiny jezdí pravidelně a rád do Izraele, do země, o které sám říká, že je skvělá tím, jak se v ní dá cestovat v čase. Relativně malé území obývají ortodoxní Židé, komunity žijící současným životem, národnostní skupiny z Jemenu, Etiopie nebo z bývalého Sovětského svazu. Vedle sebe žijí Židé společně s křesťany a muslimy. Karel Cudlín nehledá bídu ani ošklivost, ani globální univerzální vzhled nákupních center, ale tradiční mezilidské vztahy, dokumentuje prostředí lidsky mu blízké, kde má příležitost potkávat zajímavé lidi a zajímavá místa. A z těch v Izraeli, která v něm buď zanechala krásné vzpomínky, nebo která mají své kouzlo, prastarou náboženskou minulost, vybírá do této knihy právě 87.

Martin Kovář

Londýn, kulturně-historický průvodce

Nový kulturně-historický průvodce Londýnem z pera historiků Filozofické fakulty UK není v první řadě určen těm, kteří se chystají vyrazit přes Kanál poprvé, třebaže po něm mohou sáhnout i oni. Jedná se spíše o knížku pro ty, kteří se v britské metropoli alespoň částečně orientují, mají za sebou „povinné prohlídky“ těch nejvýznamnějších pamětihodností, galerií a dalších pozoruhodných míst, a přesto mají pocit, že by chtěli o tomto městě vědět něco víc. A právě ono něco navíc tento průvodce nabízí. Čtenáři v něm naleznou jednatřicet kapitol a v jejich rámci několik desítek příběhů, jež jsou bytostnou součástí historie Londýna zejména v devatenáctém a ve dvacátém století, přirozeně s nezbytnými přesahy do století jednadvacátého (nemluvě o kratších pasážích, sahajících z různých důvodů hlouběji do minulosti), příběhů, spojených s konkrétními místy, památkami, osobnostmi a zajímavostmi, jež jim o městě nad Temží řeknou více než ten nejlepší bedekr.

Jiří Langer

Atlas památek – Evropská muzea v přírodě

Unikátní publikace Jiřího Langera, etnografa Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je první moderní publikací o evropských muzeích v přírodě, a to nejen u nás, ale i v cizině. Publikace obsahuje vyčerpávající přehled muzeí v rámci abecedně řazených států. V úvodním textu seznamuje čtenáře s historickým formováním a dnešními významy pojmu muzea v přírodě, rozmanitostí jeho podob a činností a s informacemi o použití knihy jako průvodce po těchto muzeích. Tomuto záměru je věnována hlavní část s 516 hesly pojednávajícími o muzeích v přírodě v 31 evropských státech od Islandu po Ural a od severního okraje Norska po jižní Francii a jižní Bulharsko. Poloha jednotlivých muzeí je vyznačena na mapkách jednotlivých států a u významnějších muzeí najdete i orientační schéma jejich expozičního areálu. Publikace, kterou lze považovat za vyčerpávajícího průvodce lidovou architekturou Evropy, je určena široké veřejnosti.

Antonín Ederer, Jan E. Svoboda

Pražské procházky – pět minut za Prahou

Nabídka 20 procházek v dosahu městské hromadné dopravy. Na doporučených trasách si autoři všímají jak architektonicky zajímavých staveb, tak míst spojených s kulturní historií a v neposlední řadě i přírodních zajímavostí. Text doplňují plánky tras a množství obrázků.

Jaroslav Klenovský

Židovské památky Moravy a Slezska: Jewish Monuments of Moravia and Silesia

Publikace známého znalce židovských památek poprvé souhrnně seznamuje s moravskými památkami židovské kultury. Po rozsáhlém a bohatě zdokumentovaném úvodu jsou jednotlivé památky představovány pomocí samostatných hesel. Publikace je doplněna mapami a přehledy.

Jana Spathová

Památky Zlínského kraje

Publikace pojednává o památkách ve Zlínském kraji, o těch nejvýznamnějších i o těch méně známých. Zahrnuje informace o památkovém bohatství (objekty, soubory, areály a sídla chráněná i nechráněná) Zlínského kraje, vývoji architektury a urbanismu na území kraje od nejstarších dob do současnosti. Kniha obsahuje i koncepční část o památkové péči a památkovém fondu na území kraje i návrh systému podpory ochrany, zachování, prezentace a využití památkového bohatství kraje.

Jan Kočnar

Magické zrcadlo pětilisté růže: průvodce kulturní historií a magickými místy Českého Krumlova a jeho okolí

Kniha odhaluje méně známé stránky kulturní historie, poodkrývá esoterické a záhadné souvislosti či kořeny spjaté s geniem loci. Upozorňuje na zajímavé domy, lokality i osobnosti, která zanechaly v tomto městě svůj otisk, na místní pověsti, legendy a tajemství, obsahuje také bohatý obrazový materiál. Jde o čtivou knihu, která umožní uvědomit si naše dědictví a jeho poselství.

Radko Šarič, Petr Štěpánek

České megality

Tento ojedinělý turistický průvodce je věnován megalitickým památkám na území Čech. Zájemci zde naleznou popis, lokalizaci a fotografie pětatřiceti svědků dávné minulosti, megalitů. A protože průvodce pochází z pera geologů, nechybí ani určení horniny megalitů, její pravděpodobné stáří a předpokládaná oblast původního výskytu horniny.

Jaromír Adamec

Florencie: kulturněhistorický místopis města

Kniha Jaromíra Adamce obsahuje zasvěcený výklad dějin města a popis devíti samostatných procházek městem. Publikace tak návštěvníkovi Florencie umožní seznámit se „krok za krokem“ s nejvýznamnějšími památkami, s jedinečnou minulostí a s aktuální současností dnešního centra severoitalského Toskánska. Knihu, kterou doplňují různé plánky a mapky lze použít i jako vhodnou pomůcku pro studium před návštěvou Florencie.