Historica: revue pro historii a příbuzné vědy 1/20017