Nové knihy – duben 2018

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – duben 2018

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc duben 2018

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazených počítačích ve studovně knihovny). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

 

O parazitech a lidech

Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol.

Proč nás paraziti tak moc zajímají? Proč se lidé parazitů bojí? A existuje vůbec důvod mít z parazitů strach? Na tyto a další otázky odpovídá tato kniha. Představuje lidské i zvířecí parazity a způsob jejich života z různých úhlů, od lékařského a veterinárního přes biologický až po historický a umělecký. Život ohrožující paraziti se na našem území vyskytují vzácně, ti méně nebezpeční jsou však stále běžní a mít vlastního cizopasníka není žádná vzácnost: většina dětí se nakazí vešmi a i roupi jsou v dětských kolektivech častí, přibližně pětina populace je infikována prvokem toxoplasmou. V tropech a subtropech jsou paraziti dodnes velmi vážným zdravotním problémem, na druhé straně se uvažuje i o jejich pozitivním přínosu pro naše zdraví a imunitu, a dokonce se používají k léčbě. Máme se jich tedy bát? Nepřeceňujeme je nebo nepodceňujeme? Nejdůležitější je náležitá informovanost a právě o tom je tato kniha. O parazitech… a lidech, samozřejmě.

Nakladatel: Triton

 

Franz Kafka in context

edited by Carolin Duttlinger

Franz Kafka (1883–1924) lived through one of the most turbulent periods in modern history, witnessing a world war, the dissolution of an empire and the foundation of a new nation state. But the early twentieth century was also a time of social progress and aesthetic experimentation. Kafka’s novels and short stories reflect their author’s keen but critical engagement with the big questions of his time, and yet often Kafka is still cast as a solitary figure with little or no connection to his age. Franz Kafka in Context aims to redress this perception. In thirty-five short, accessible essays, leading international scholars explore Kafka’s personal and working life, his reception of art and culture, his engagement with political and social issues, and his ongoing reception and influence. Together they offer a nuanced and historically grounded image of a writer whose work continues to fascinate readers from all backgrounds.

Nakladatel: Cambridge University Press

 

Je matematika věda? Mezi formalismem a strukturalismem

Prokop Sousedík, David Svoboda

Otázku, zda matematika je či není věda, si dnes nikdo vážně neklade. Tato velice abstraktní disciplína pronikla úspěšně nejenom do většiny přírodovědeckých oborů, ale ovlivňuje skrze nejrůznější moderní technologie a přístroje i náš běžný život. Jistě bychom proto souhlasili s C. F. Gaussem, podle nějž je matematika královnou všech věd, a otázku položenou v titulu naší knihy bychom považovali za předem zodpovězenou. Matematika však v dějinách naší civilizace onou královnou věd nebyla vždycky. V dřívějších dobách byla buď podřazena metafyzice či teologii, nebo byla po určité stránce z celku skutečného vědění zcela vyčleněna. V naší knize sledujeme proměny jejího vědeckého statusu a současně uvádíme věcné argumenty, které hovořily a dodnes hovoří pro to či ono stanovisko.

Nakladatel: Triton

Tak napřesrok v Marienbadu: ztracené světy židovských lázeňských kultur

Mirjam Zadoff

Zhruba přes padesát let byla západočeská lázeňská města – Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně – přes léto centry židovského života v Evropě. Cestovali sem nejen Židé z německých a rakouských vyšších společenských vrstev, ale také chasidé z východní Evropy. Během sezóny prodávaly obchody na kolonádě noviny v jidiš i v hebrejštině, otevřeny byly košer restaurace a židovským hostům byla nabízena speciální divadelní představení. Tato oblíbená židovská centra se však nalézala v místech rostoucího nepřátelského nacionalismu. Mimo sezónu bývala stejná města občas dějištěm prudkých antisemitských konfliktů. Na rozhraní mezi kulturní, literární a lékařskou historií analyzuje Mirjam Zadoff vývoj a proměny těchto dočasných „židovských míst“ od jejich počátku na konci 19. století, přes období první světové války až do jejího konce v pozdních třicátých letech.

Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny

Co je to populismus?

Jan-Werner Müller

Všude po celém světě jsou populisté na vzestupu – Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová. Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým populismem? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir Putin? Odpověď a názor si musí udělat vnímavý čtenář sám. Jak německý politolog ve své průkopnické práci vysvětluje, jádrem populismu je odmítnutí pluralismu a elit. Podle populistů jsou to jen oni sami a nikdo jiný, kdo zastupuje lid a jeho skutečné zájmy. Populisté také v rozporu s běžným míněním vládnou na základě svého tvrzení o výlučném morálním zastupování lidu – pokud populisté získají dostatečně velkou moc, vytvoří autoritativní stát z dialogu vylučující všechny, kdo nejsou považováni za součást vlastního „lidu“.

Nakladatel: Dybbuk

 

Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: k dějinám československé turistiky v letech 1945–1968

Jan Štemberk

Kniha sleduje dosud odborně nezpracovanou, avšak přitažlivou tématiku vývoje turistiky v době budování socialistického systému v Československu. Turistika patří neodmyslitelně k volnočasovým aktivitám moderní společnosti. Její rozvoj v českém prostředí začíná v 19. století. Politické a hospodářské mezníky 20. století stavěly před turistiku nové výzvy, se kterými se musela vyrovnávat. Nejinak tomu bylo i v období let 1945 až 1968, které je náplní této knihy. Po skončení druhé světové války obnovily svou činnost turistické spolky, jejichž aktivity byly v průběhu německé okupace omezovány. Stále více však narůstaly politické tlaky, se kterými se turistika musela potýkat. Únorový převrat v roce 1948 samozřejmě dopadl i na turistiku, která byla násilně včleněna do sjednocené tělovýchovy a turistika se stala sportovní disciplínou se systémem měření sil a pravidly sportovní klasifikace.

Nakladatel: Nová tiskárna Pelhřimov

 

The internet of things

Mercedes Bunz, Graham Meikle

More objects and devices are connected to digital networks than ever before. Things – from your phone to your car, from the heating to the lights in your house – have gathered the ability to sense their environments and create information about what is happening. Things have become media, able to both generate and communicate information. This has become known as “the internet of things”. In this accessible introduction, Graham Meikle and Mercedes Bunz observe its promises of convenience and the breaking of new frontiers in communication. They also raise urgent questions regarding ubiquitous surveillance and information security, as well as the transformation of intimate personal information into commercial data. Discussing the internet of things from a media and communication perspective, this book is an important resource for courses analysing the internet and society, and essential reading for anyone who wants to better understand the rapidly changing roles of our networked lives.

Nakladatel: Polity

 

Oteplí se a bude líp: česká klimaskepse v čase globálních rizik

Petr Vidomus

Kniha Oteplí se a bude líp je první sociologickou studií aktivní české klimaskepse. Hlavní část tvoří kvalitativní výzkum odporu vůči environmentalismu a hlavnímu proudu klimatologie. Vychází z řady rozhovorů s českými klimaskeptiky, klimatology i představiteli nevládních organizací, provedených v letech 2011–2014. Hlavním zjištěním je poznatek, že aktivní česká klimaskepse si mezi lety 2007–2014 prošla obdobími měnící se intenzity a dynamiky. Nejsilnější byla v letech 2007–2008, kdy její organizační platformou byly think tanky s tržním přístupem k životnímu prostředí a pod patronací prezidenta Václava Klause v Praze vystupovaly nejvýznamnější postavy zahraniční klimaskepse. Zhruba od roku 2011 však klima ustoupilo z agendy pravicových think tanků a rozptýlilo se mezi vícero menších sdružení, výrazných jednotlivců a do virtuálního prostoru. Jsou Češi národem klimaskeptiků? Je globální oteplování problém, který by měla společnost řešit? Má pravdu Al Gore, nebo Václav Klaus? Jaké strategie využívají čeští klimaskeptici?

Nakladatel: Sociologické nakladatelství (SLON)

 

Popular music in Eastern Europe: breaking the Cold War paradigm

Ewa Mazierska, editor

This book explores popular music in Eastern Europe during the period of state socialism, in countries such as Poland, Hungary, Yugoslavia, Romania, Czechoslovakia, the GDR, Estonia and Albania. It discusses the policy concerning music, the greatest Eastern European stars, such as Karel Gott, Czesław Niemen and Omega, as well as DJs and the music press. By conducting original research, including interviews and examining archival material, the authors take issue with certain assumptions prevailing in the existing studies on popular music in Eastern Europe, namely that it was largely based on imitation of western music and that this music had a distinctly anti-communist flavour. Instead, they argue that self-colonisation was accompanied with creating an original idiom, and that the state not only fought the artists, but also supported them. The collection also draws attention to the foreign successes of Eastern European stars, both within the socialist bloc and outside of it.

Nakladatel: Palgrave Macmillan

 

Příběh moderního práva

Pavel Maršálek

Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvář soudobé globální proměně světa, v éře globalizace, migrace, elektronizace a dalších podobných fenoménů? Dochází k postmodernizaci práva? Autor ve své knize popisuje vývoj práva od minulosti po současnost a na základě toho se snaží předpovědět jeho další směřování. Čtivě napsaná kniha je zaměřena na teoretické základy práva, jeho strukturu, obsah a fungování, a to v širokém historickém a sociálním kontextu. Zvláštní pozornost je věnována recentním společenským změnám (zejména globalizačním a integračním procesům, prolínání kultur apod.) a jejich vlivu na právo, jakož i odpovědi práva na ně.

Nakladatel: Auditorium