Knižní tipy pro Týden mozku 2018

Mozek zůstává záhadou napříč vědními obory i v 21. století. Dosud nebyl prozkoumán natolik, abychom pochopili vše, co se v něm odehrává. Ve vybraných 15 titulech se přesto můžete dovědět, jak funguje myšlení, co je to paměť a jak ji trénovat, ale také jak mozek ovlivňuje například Internet.

 

 

Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky v době digitální

Nicholas G. Carr

CARR, Nicholas G. Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek : analýza stavu lidské psychiky v době digitální. Přeložil Jaroslava PŘEROVSKÁ. V Praze – Podlesí: Dauphin, 2017. ISBN 978-80-7272-780-3.

 

Geny, buňky a mozek: prométheovský příslib nové biologie

Hilary Rose

ROSE, Hilary a Steven P. R. ROSE. Geny, buňky a mozek: prométheovský příslib nové biologie. Přeložila Andrea SCHEANSOVÁ a Juraj BARBARIČ. Brno: Emitos, 2017. ISBN 978-80-87171-52-3.

Neuronal dynamics: from single neurons to networks and models of cognition

Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler, Richard Naud, Liam Paninski

GERSTNER, Wulfram, Werner M. KISTLER, Richard NAUD a Liam PANINSKI. Neuronal dynamics: from single neurons to networks and models of cognition. 3rd printing. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-63519-7.

 

Mozek a důvěra aneb Co nám neurověda říká o morálce

Patricia Smith Churchland

CHURCHLAND, Patricia Smith. Mozek a důvěra, aneb, Co nám neurověda říká o morálce. Přeložil Radim BĚLOHRAD. Praha: Dybbuk, 2015. ISBN 978-80-7438-115-7.

 

Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život

Tony and Barry Buzan

BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. 2. vyd. Přeložil Michal KAŠPÁREK. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0030-8.

 

Sociální mozek: evoluce a neuronální podklady

František Koukolík

KOUKOLÍK, František. Sociální mozek: evoluce a neuronální podklady. Druhé, přepracované vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2850-9.

 

Mozek a jak ho cvičit

Allen Bragdon, David Gamon

GAMON, David a Allen D. BRAGDON. Mozek a jak ho cvičit: [Orig.: Building mental muscle : conditioning exercises for the six intelligence zones]. Vyd. 3. Přeložila Silvie STRUKOVÁ a Milan CAHA. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-803-6.

 

Mozek a jeho tajemství aneb Pátrání neurovědců po tom, co nás činí lidmi

V. S. Ramachandran

RAMACHANDRAN, V. S. Mozek a jeho tajemství aneb Pátrání neurovědců po tom, co nás činí lidmi: [Orig.: The tell-tale brain]. Přeložila Helena ČÍŽKOVÁ. Praha: Dybbuk, 2013. ISBN 978-80-7438-080-8.

 

Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování

František Koukolík

KOUKOLÍK, František. Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování. Vyd. 2., přeprac. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2249-1.

 

The organisation of mind

Tim Shallice, Richard P. Cooper

SHALLICE, Tim a Richard P. COOPER. The organisation of mind. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957924-2.

 

Mozek a jeho člověk + Mysl a její nemoc

Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel

HORÁČEK, Jiří, Ladislav KESNER, Cyril HÖSCHL a Filip ŠPANIEL. Mozek a jeho člověk + Mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-283-1.

 

Trauma a paměť

Peter A. Levine

LEVINE, Peter A. Trauma a paměť. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea, 2017. ISBN 978-80-7500-253-2.

 

Proč život ubíhá rychleji, když stárneme: o autobiografické paměti

Douwe Draaisma

DRAAISMA, Douwe. Proč život ubíhá rychleji, když stárneme: o autobiografické paměti = [Orig.: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt]. Přeložil Ruben PELLAR. Praha: Academia, 2009. Galileo. ISBN 978-80-200-1806-9.

 

Trénink paměti: principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti

Sylvie Lair

 

Myšlení: rychlé a pomalé /

Kahneman, Daniel

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. Přeložila Eva NEVRLÁ. Brno: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.