Historica: revue pro historii a příbuzné vědy, 2/2016