Elektronické informační zdroje – novinky v roce 2018

V novém roce jsme si pro Vás přichystali několik novinek v oblasti EIZ. Během nejbližších dní bude pro všechny zdroje aktivován i vzdálený přístup.

 

EBSCO – více dostupného obsahu díky přechodu na širší verzi Ultimate

 

JSTOR – rozšíření stávající licence o 11 nových kolekcí

 

Emerald – přechod na verzi Premier, zahrnující všechny časopisy vydavatelství Emerald

 

Cambridge Journals online – přístup ke kompletní časopisecké produkci Cambridge University Press

 

Oxford Journals Online – přístup ke kompletní časopisecké produkci Oxford University Press

 


BioOne – přístup ukončen