Nové knihy – říjen 2017

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – říjen 2017

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

 

Výběr z novinek ve fondu za měsíc říjen 2017

Všechny vybrané knižní novinky jsou vystaveny ve studovně, kde je možné si je prohlédnout a případně ihned vypůjčit.

Elektronická podoba výběru z nových knih je dostupná v Digitální knihovně AV ČR (na vyhrazeném počítači v počítačové studovně). Digitalizovanými knihami je možné listovat a případně si jejich části vytisknout.

Objevování světa: od Marka Pola po Humboldta

Jürgen Sarnowsky

  • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
    (možnost online rezervace)
  • Digitalizovaná verze knihy
    (přístupná pouze ve studovně)
  • Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. Sledujeme cesty benátských a janovských kupců, poutníků, misionářů a dobrodruhů zlákaných bohatstvím a divy Asie. Záběr knihy je skutečně široký: plavby podél pobřeží Afriky, pronikání do Indie, objev „Indií“ na západ od evropského světa, první obeplutí světa i pátrání po tajemném jižním kontinentu, Japonsko uzavírající se západnímu světu i hledání cesty Severním ledovým oceánem. Sarnowsky nabízí nejen líčení známých i méně známých objevitelských cest, ale ve světle dobových cestovních deníků, cestopisů a kronik otvírá také pohled do neméně fascinujícího vnitřního světa tehdejších obyvatel Evropy, jejich představ, snů a fantazií.

Nakladatel: Vyšehrad

Understanding veganism: biography and identity

Nathan Stephens Griffin

This book focuses on the increasingly popular phenomenon of veganism, a way of living that attempts to exclude all animal products on ethical grounds. Using data from biographical interviews with vegans, the author untangles the complex topic of veganism to understand vegan identity from a critical and biographical perspective. Shaped by the participants’ biographical narratives, the study considers the diverse topics of family, faith, sexuality, gender, music, culture, embodiment and activism and how these influence the lives and identities of vegans. It also highlights the hostility vegans face, and how this hostility functions in the everyday, and intersects with other aspects of their identity and biography, exemplified through ‘coming out’ and ‘queer’ narratives of veganism.

Nakladatel: Palgrave Macmillan

Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše

Erik Tabery

Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, i když sami mají z vlastního elitního postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie jako svoboda slova či nezávislost médií jsou necelých třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány. Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. Je to svým způsobem rozmluva s minulostí o naší budoucnosti, v níž myšlenkový rámec dávají autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G. Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Václava Černého, Jana Patočky, Erazima Koháka či Václava Havla.

Nakladatel: Paseka

Materials for the 21st century

David Segal

Materials play a key role in our search for solutions to many pressing issues. They underpin many industries, are critical for the development of consumer goods, are essential components of medical diagnostic techniques, offer hope for the treatment of currently incurable diseases, and provide answers to environmental problems. This handbook is a guide to the materials we rely on for the future. Materials for the 21st Century serves as a useful resource for undergraduate and high school students preparing for a career in physical sciences, life sciences, or engineering, by helping them to identify new areas of interest. It is also an excellent reference for readers interested in learning more about the diverse range of materials that underlie key aspects of our economy and everyday lives.

Nakladatel: Oxford University Press

Tales of the quantum: understanding physics’ most fundamental theory

Art Hobson

The quantum has developed the reputation of being capricious, bewildering, even impossible to understand. The peculiar habits of quanta are certainly not what we would have expected to find at the foundation of physical reality, but these habits are not necessarily bewildering and not at all impossible or paradoxical. This book explains those habits – the quantum rules – in everyday language, without mathematics or unnecessary technicalities. While most popular books about quantum physics follow the topic’s scientific history from 1900 to today, this book follows the phenomena: wave-particle duality, fundamental randomness, quantum states, superpositions (being in two places at once), entanglement, non-locality, Schrodinger’s cat, and quantum jumps, and presents the history and the scientists only to the extent that they illuminate the phenomena.

Nakladatel: Oxford University Press

Gender a pravěká společnost

Kamila Remišová Věšínová

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit role a objasnit vzájemnou interakci obou pohlaví v pravěké společnosti. V českém akademickém prostředí je genderová analýza jako vědecká metoda téměř neznámá, a to přes svoji objektivně vysokou úspěšnost, jak je patrné z publikovaných zahraničních projektů. Předkládaná publikace si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech její praktické využití při řešení některých archeologických problémů a zkoumání kulturních a sociálních komponent.

Nakladatel: Karolinum

O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace

Petra Schindler-Wisten

S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Trávení volného času v objektech tzv. druhého bydlení je považováno za přirozenou součást životního stylu především městského obyvatelstva. Kniha Petry Schindler-Wisten přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách. Autorka zkoumá, jaké vnější podmínky a vnitřní příčiny stály u zrodu a rozšíření chalupářství a proč se zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, když je kultura druhého bydlení běžná i v jiných částech světa.

Nakladatel: Karolinum

Dinosauři v Čechách

Vladimír Socha

Za to, že vyobrazení dinosaurů odpovídají ve velké míře realitě, vděčíme především výzkumům zkamenělin, které člověk od pradávna nachází takřka po celém světě. A ač se to mnohým může zdát překvapivé, Česká republika v tomto ohledu není výjimkou. Vladimír Socha v této knize předkládá čtenářům ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých pravěkých tvorů, které se do dnešní doby našly na území Čech, Moravy a Slezska, doplněný krásnými ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Kniha Dinosauři v Čechách tak vyvrací mylné zdání, že v našich končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní prehistoričtí živočichové nežili. Opak je pravdou – díky významným paleontologickým objevům minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, že i my, Češi, se můžeme pochlubit svými vlastními dinosaury.

Nakladatel: Vyšehrad

Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost

Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol.

Publikace se věnuje dvěma základním problémům: jak zdůvodnit existenci lidských práv ‒ jejich původ a obsah ‒ a jak zdůvodnit jejich závaznost. V minulosti byly oba tyto aspekty vysvětlovány přirozenoprávní koncepcí lidských práv. Definice přirozeného práva a zákona a jejich vztah k právu pozitivnímu však zůstávají dodnes nejasné a jsou předmětem sporů, které se týkají jak vztahu morálky a politiky, tak kulturních hodnot dané společnosti. Autoři předložené publikace se zamýšlejí nad různými způsoby zdůvodnění lidských práv a pokoušejí se vyložit jejich závaznost.

Nakladatel: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Strategické plánování ve veřejné správě

Jana Krbová

Odborná publikace představuje výběr nejdůležitějších teoretických poznatků strategického managementu s akcentací na strategické plánování, jež vychází z předchozích prací renomovaných autorů. Srozumitelnou formou seznamuje zájemce nejen z řad odborné, ale i široké veřejnosti s teoretickými a metodickými základy strategického plánování, aplikovanými na podmínky veřejné správy, které čerpají z prací zahraničních i tuzemských autorů a zejména pak z vlastního dlouhodobého výzkumu autorky. Kniha se zabývá novými přístupy, které jsou ve strategickém plánování ve veřejné správě a potažmo i ve veřejném sektoru využívány, jsou to například integrované přístupy ve strategickém plánování rozvoje území, regionální inovační strategie a metody a přístupy participace veřejnosti při strategickém plánování.

Nakladatel: Wolters Kluwer