Úspěšnost českých piv v zemích střední Evropy v době mezi dvěma světovými válkami