Konference „Historie odívání v českých zemích 2017: Móda a oděv doby renesance“

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze pořádá v letošním roce již III. ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích, který bude tentokrát věnován době renesance.

Konference se koná v rámci Roku renesanční šlechty, a to ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i.

Termín: 19. října 2017, 9–18 hodin
Místo konání: Konferenční sál č. 206, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, archeologů, památkářů, etnografů i historiků umění, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů renesančního oděvu v Čechách.

Na připravované konferenci bude sledován vznik renesančního oděvu u nás, jeho šíření a rozkvět, proměny módních vzorů i jejich zánik a přeměnu v módu barokní. Proto bylo zvoleno široké časové rozpětí od nástupu Jagellonců na český trůn až po dobu třicetileté války. Záměrem je sledovat přijímání zahraničních novinek ve špičkách české společnosti šlechtické i měšťanské, jejich proměnu a přizpůsobování domácímu vkusu i mísení vlivů z jižní, západní a východní Evropy, které bylo pro dané období typické. Další důraz bude kladen na odraz dobové módy ve výtvarném umění: malbě i sochařství, v portrétu i žánrových výjevech. Akcentován bude rovněž význam znalosti módních proměn na dataci a určení provenience uměleckých děl.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní – více informací a organizační pokyny naleznete v pozvánce.

Program konference a další informace

Mediální partner konference: