Prezentace knihy RNDr. Petra Zajíčka „Jeskyně České republiky na historických mapách“

24. 4. 2017 – 20. 6. 2017
(pondělí-pátek, 9-19 hod.)
Knihovna AV ČR, Národní 3, Praha 1

Vstup zdarma

Knihovna AV ČR ve vstupním prostoru své studovny představuje knihu Petra Zajíčka „Jeskyně České republiky na historických mapách“, která v 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia získala Cenu poroty.

Obsah knihy je návštěvníkům přiblížen sérií posterů s ukázkami historických map. Zároveň je možné si elektronickou podobu knihy na místě prolistovat v Digitální knihovně AV ČR, a to včetně kompletní mapové přílohy. Registrovaní uživatelé KNAV si mohou knihu vypůjčit, případně zarezervovat k vypůjčení.

Knihu je také možné zakoupit v síti knihkupectví Academia.

Anotace: Téměř čtyři tisíce jeskyní se ukrývají pod povrchem našeho území. A řada z nich byla známa od nepaměti. Není tedy divu, že historie výzkumů podzemních krasových i nekrasových jevů postihuje u nás již několik staletí. Postupem času se k odvážným badatelům přidávali i lidé se schopnostmi dokumentovat vše zajímavé, co se v podzemí ukrývá. Od konce 18. století začaly vznikat první mapy našich významných jeskyní a propastí. V průběhu 19. století podobných plánů přibývalo a v jeho polovině již vznikl celý soubor map jeskyní na území Moravského krasu od jedné skupiny badatelů. Na přelomu 19. a 20. století se mapy podzemních i povrchových krasových jevů stávaly nedílnou součástí dokumentace. Kniha představuje nejvýznamnější historické mapy českých jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými kopiemi historických map.

RNDr. Petr Zajíček (1965)

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu, obor geochemie UJEP Brno (dnes MU Brno). Od roku 1989 pracuje v odborném oddělení státní organizace, která provozuje veřejnosti zpřístupněné jeskyně ČR (dnes Správa jeskyní ČR). Zároveň působil řadu let v České speleologické společnosti, kde se podílel na výzkumech a dokumentaci jeskyní Moravského krasu a krasových oblastí Balkánu. V roce 1999 se také účastnil české polární expedice na Špicberky, kde se podařilo objevit a dokumentovat rozsáhlé ledovcové jeskynní systémy. V posledních letech opakovaně navštěvuje unikátní jeskyni Movile v Rumunsku, která je známa výskytem řady endemických bezobratlých jeskynních živočichů.

Od začátku 90. let fotografuje přírodu a především podzemní a povrchové krasové jevy. Své snímky, ale i odborné a populárně naučné texty publikuje v knihách a časopisech, např. v české verzi časopisu National Geographic. Je autorem dvou monografií: Moravský kras (Kant, 2007) a Jeskyně v edici Průvodce (Academia, 2010). Kromě fotografování a výzkumů jeskyní provádí i další činnosti, mezi které patří pátrání po historických dokumentech o jeskyních. Právě tato iniciativa se stala impulsem pro tvorbu publikace o historických mapách jeskyní.