Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny AV ČR

Rada Knihovny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období 2017–2022

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení §17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), v platném znění
 • vysokoškolské vzdělání
 • organizační a komunikační schopnosti
 • manažerské zkušenosti
 • dobrá orientace v prostředí VaV
 • dobré znalosti o činnosti velké vědecké knihovny
 • morální bezúhonnost

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Přihlášky obsahující:

 • strukturovaný životopis
 • přehled dosavadní praxe
 • dokumenty stanovené § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 • ověřené kopie dokumentů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 • koncepci řízení a budoucího rozvoje Knihovny AV ČR (v rozsahu do pěti stran)

zasílejte písemně v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – ředitel“ do 13. 6. 2017 do 15 na adresu: Knihovna AV ČR, v. v. i., Ing. Martin Lhoták, předseda Rady KNAV, Národní 1009/3, 115 22 Praha 1. Vybraní uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozváni k osobnímu pohovoru, při němž přednesou též svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by při svém působení chtěli realizovat.