Výstava „Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína“

Výstava byla prodloužena do 31. 3. 2017!

Panelová výstava upozorňuje na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod. Připomíná též vztah B. Balbína k císaři Karlovi IV., jehož 700. výročí narození bylo v roce 2016 mohutně vzpomínáno.

Výstava je zdarma přístupná ve studovně knihovny (pondělí–pátek, 9–19 hod.).

Leták výstavy

letak-balbin