Nově od 1. 1. 2017 – půjčování knih z volně přístupného oborového fondu

 

Upozorňujeme uživatele na zavedení další možnosti výpůjčky dokumentů – nově je možné vypůjčit si mimo studovnu také vybrané tituly z volně přístupného oborového fondu označeného signaturami I 01–I 25.

(Viz Knihovní řád platný od 1. 1. 2017, bod 3.2 Absenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu.)

Kdo si může z fondu půjčovat

Uživatelé s platným členstvím umožňujícím výpůjčku dokumentů mimo studovnu, tedy uživatelé s absenčním členstvím.

Co si lze vypůjčit

Vybrané dokumenty z volně přístupného oborového fondu, které jsou na hřbetu označeny bílým štítkem s černě natištěnou signaturou.

Co si nelze vypůjčit

Vše ostatní, tedy dokumenty vydané do roku 1950 včetně, periodika, originály nosičů digitálních dat, dále encyklopedickou, referenční, faktografickou či oborově významnou literaturu. Tyto dokumenty, jež je i nadále možno studovat pouze v knihovně, jsou na hřbetu označeny černým štítkem s bíle natištěnou signaturou nebo nejsou na hřbetu označeny vůbec.

Jak výpůjčku uskutečnit

Vyhledaný dokument musí uživatel před opuštěním knihovny nechat u výpůjčního pultu připsat na své uživatelské konto. Dokument je považován za vypůjčený teprve poté, co uživatel podepíše výpůjční lístek.

Více informací o volně přístupném knihovním fondu