Knihovna snů aneb Zažijte STŘEDOVĚK!

Podrobné informace o celém programu najdete na www.knihovna-snu.cz

 

profil-karel-s-adresou-a-vstupem-grey

Výlet strojem času zařídit neumíme. Můžeme vám ale nabídnout jednodenní exkurzi do všedních dnů a každodenních životů lidí narozených před několika sty lety. Něco si o nich povíme, něco ukážeme, něco ochutnáte a možná si i něco vyzkoušíte. Zpátky domů do 21. století se vrátíme za zvuků hudby.

PROGRAM PRO DĚTI

 • od 11 do 11.30 hod.
  Robina Hoodová
  Čarodějky s. r. o.
  Odhodlaná bojovnice za práva prostého lidu, vynikající lučištnice Robina Hoodová, se vrací domů z křižácké výpravy, doprovázena svou věrnou služebnou. Robininy ušlechtilé osvoboditelské plány však maří šerifka z Nottinghamu, které stojí po boku neméně věrná tělesná stráž. A jakýpak asi záměr má tajemný lord Marián, který možná v pozadí tahá za nitky? Mohlo by se zdát, že v tomto humorném příběhu inspirovaném legendou o sherwoodském zbojníkovi jsou karty předem rozdány – ale není tomu tak. Délka představení je asi 25 min.
 • od 11.30 do 13.30 hod.
  Středověký sedmiboj
  Úkoly, soutěže, hry a pasování našich nejmenších návštěvníků do stavu šlechtického.

DÍLNY A WORKSHOPY

 • Středověký kadeřnický salón pro dlouhovlasé pány a dámy – účesy s nádechem historie, jak dnešní podmínky a vaše vlasy dovolí.
 • Ochutnávky středověkých jídel
 • Ruční tkaní na tkalcovském stavu
 • Možnost vyzkoušet si historické kostýmy, potěžkat si kroužkovou košili, pozvednout meč a štít.
 • Středověké psaní husím brkem
 • Středověká mozaika skládaná dle středověkých motivů pomocí barevné čočky

Dílny a workshopy budou probíhat průběžně během celého dne.

KONCERT

 • od 21 hod.
  Už jsme doma
  Hudba pětičlenné skupiny UJD v sobě kombinuje jakýsi druh intelektuálního punku, slovanskou hudební provokaci, africké rytmy, orchestrální punk, funky, ska, gregoriánské chorály, avantgardní melodie, disharmonii, korozi, epileptické a chaotické rytmy – a mnoho dalšího. Její žánr se někdy označuje jako postpunk nebo jazz-punk. V zahraničí bývá skupina zařazována mezi tzv. Prog Music nebo Avantgarde Music.

PŘEDNÁŠKY

 • od 14 hod.
  Jídelníček našich předků
  Mgr. Kateřina Schwabiková (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy)
  Svět středověkého člověka, žijícího v českých zemích před mnoha staletími, se od toho našeho postmoderního velice lišil. A přece existují některé styčné body, které jsou nám i dávno zemřelým lidem společné. Jedním z nich je skutečnost, že středověký člověk potřeboval – stejně jako my – přijímat potravu. Co ale vlastně jedli a pili lidé ve středověku? Jaké byly jejich stravovací návyky? Kde potraviny pořizovali a jakým způsobem je připravovali ke konzumaci? Kde a jak je skladovali? Co jim chutnalo a co naopak ještě neznali? A mívali často hlad? Společně se pokusíme hledat odpovědi na tyto a podobné otázky – a nakonec zaženeme hlad malou ochutnávkou pokrmu, připraveného podle středověkých zvyklostí.
 • od 15.15 hod.
  Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany
  PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy)
  Svět dítěte není pro středověk dobře dokumentován. Někteří historici dokonce usoudili, že lidé tehdy nechápali, že dítě myslí a koná jinak, než dospělý, a nerozuměli mu. Přednáška ukáže, co všechno bylo ze světa dětí zachyceno obrazem, a jak se promítaly názory na výchovu dětí do kazatelského díla významného představitele pohusitského utrakvismu, faráře u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, Jana Rokycany († 1471).
 • od 16.30 hod.
  Móda v období vrcholného a pozdního středověku
  Mgr. Markéta Kotoučová (Knihovna Akademie věd ČR)
  Přednáška se zabývá středověkým oděvem z hlediska jeho měnících se prvků, reprezentace společenského postavení nositele a praktické funkčnosti oděvů při každodenním nošení. Ukážeme si, z čeho všeho se středověký oděv skládal, jakým způsobem a z čeho byl ušit, a jak probíhala jeho údržba. K módě samozřejmě patří účesy a kosmetika pro pány i dámy. Dozvíte se také, jak se módní novinky mezi lidmi šířily, jak složité bylo obstarat si honosnou parádu, a že módní kritika rozhodně není mladý obor.
 • od 17.45 hod.
  Morová rána – vstup smrti do umění
  Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické)
  Morová epidemie poloviny 14. století znamenala přelom ve všech sférách života středověké evropské populace. Odkud se vzala a proč se úspěšně rozšířila po celém kontinentu? Jaké kuriózní společenské fenomény ji provázely a jak vypadala snaha o léčbu nemoci? Jak se projevila v uměleckých dílech, která jsou významným dokladem o době svého vzniku? To jsou otázky, kterým se bude věnovat přednáška z rozhraní dějin umění a společnosti.
 • od 19 hod.
  Jak se vlastně žilo ve středověku?
  PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)
  Středověk se s oblibou označuje jako temný, špinavý až barbarský, a to i přesto, že nástěnné malby a iluminované rukopisy ukazují pravý opak. Stejně tak lidé této doby nebývali jen špinaví, ale pečovali o sebe i svůj zevnějšek. Ve středověku vznikaly univerzity a šířila se písemná kultura a vzdělanost jak v univerzální latině, tak v místních jazycích. Tehdejší obyvatele trápily také podobné starosti jako ty dnešní. Prožívali radosti i strasti každodennosti v podobě zajištění obživy, práce pro jednotlivce či rodiny nebo události spojené s narozením, nemocemi či úmrtím.

VÝSTAVY

Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína

Panelová výstava upozorní na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod. Připomene též vztah B. Balbína k císaři Karlovi IV., jehož 700. výročí narození je letos mohutně vzpomínáno.

Architektura doby Karla IV.

Výstava představí osm vzácných historických památek České republiky, ve kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval. Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické prvky či dispozice, doplňují informační panely, které návštěvníky seznámí s významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek a také s jejich stavebními plány.

A JEŠTĚ

Komentované prohlídky – povídání o historii budovy bývalé České spořitelny i knihovny, která v ní dnes sídlí (zhruba půlhodinové prohlídky budou probíhat průběžně od 11 do 14 hod. a od 20 do 21 hod.)

Hlídací koutek pro děti (14–20 hod.)

Služby knihovny po celou dobu v běžném provozu