Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny AV ČR

Rada Knihovny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení §17 odst. 4-6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), v platném znění
  • vysokoškolské vzdělání
  • organizační a komunikační schopnosti
  • manažerské zkušenosti
  • dobrá orientace v prostředí VaV

Přihlášky obsahující:

  • profesní životopis,
  • dokumenty stanovené § 17 odst. 4-6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
  • ověřené kopie dokumentů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci,
  • stručný nástin koncepce dalšího rozvoje Knihovny AV ČR, v. v. i.

zasílejte písemně v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – ředitel“ do 23. srpna 2016 na adresu:

Knihovna AV ČR, v. v. i., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, předsedkyně Rady KNAV, Národní 1009/3, 115 22 Praha 1.

Vybraní uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozváni k osobnímu pohovoru, při němž přednesou též svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by při svém působení chtěli realizovat.