Nové knihy – květen 2016

Nové přírůstky v Knihovně AV ČR – květen 2016

Nové přírůstky řazené podle oborů.

Můžete využít náš formulář k napsání návrhu na zakoupení knihy do fondu Knihovny AV ČR.

Výběr z novinek ve fondu za měsíc květen 2016

 policejni-psychologie

Policejní psychologie

Ludmila Čírtková

filosofie-mediciny

Filosofie medicíny v českých zemích

Josef Kuře a Marek Petrů

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu.
 • Nakladatelství: Triton
 promyslet-evropu

Promýšlet Evropu dvacátého století: konflikty beze zbraní

Jana Škerlová Lenka Pokorná Korytarová, Ondřej Haváč a Martin Vitko

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených konfliktů, které probíhaly v Evropě v letech 1914-1989, a některými z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli diplomacie, politiky, hospodářství či kultury.
 • Nakladatel: Matice moravská
 sexualita

Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti

Martin Fafejta

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé.
 • Nakladatel: Portál
 trestne-ciny

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Jaromír Tauchen a Karel Schelle

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Publikace je rozdělena do čtyř částí. V první části se její autoři zabývají historií potírání trestné činnosti zamířené proti životu a zdraví, následuje současná česká a slovenská právní úprava a závěr je věnován právní úpravě v některých vybraných státech světa.
 • Nakladatel: Key Publishing
 les-a-industrializace

Les a industrializace

Václav Matoušek a Tereza Blažkový

 podstatne-nalezitosti

Podstatné náležitosti demokratického právního státu

Maxim Tomoszek

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • První část je věnována vymezení pojmu právního státu a jeho srovnání s pojmem rule of law. Ve druhé části je srovnáno vymezení obsahu pojmu demokratický právní stát v české odborné literatuře a v judikatuře Ústavního soudu, a v návaznosti na to jsou podrobněji rozebrány jeho vybrané složky. Třetí část se zaměřuje přímo na pojem podstatných náležitostí demokratického právního státu, jeho obsah a roli v ústavním systému ČR.
 • Nakladatel: Leges
 dissertations

Dissertations and project reports: a step by step guide

Stella Cottrell

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Faced with your dissertation or major project and need some help getting started? Thinking about how your final project will affect your overall grades? Then read on.
  Tapping into her tried and tested formula for learning, bestselling author of The Study Skills Handbook, Stella Cottrell, takes you step-by-step through the key stages of planning, developing, researching and writing up your dissertation or project report.
 • Nakladatel: Palgrave Macmillan
 how-to-write

How to write better essays

Bryan Greetham

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • The third edition of this bestselling book includes new chapters on critical thinking, tackling reflective writing assignments, and how to create and analyse concepts. It also features a new companion website providing annotated essays to illustrate the successful outcome of the methods you learn in the book, exercises to develop critical thinking skills, and additional examples of how to analyse concepts. For every student who needs to write essays, from whatever discipline, this book is a constant source of the help and inspiration you need to tackle your essays with confidence.
 • Nakladatel: Palgrave Macmillan
modern-analysis

Modern analysis of biological data: generalized linear models in R

Stano Pekár, Marek Brabec

 • Kniha v katalogu Knihovny AV ČR
  (možnost online rezervace)
 • Publikace představuje základní typy moderní statistické analýzy dat pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Je určena pro studenty i výzkumníky v oboru biologie a vyžaduje pouze základní statistické znalosti.
 • Nakladatel: Masarykova univerzita