Pražská muzejní noc v Knihovně AV ČR

PMN 2016_banner_737x425px_v01

Srdečně Vás zveme na 13. ročník Pražské muzejní noci, který proběhne v sobotu 11. června 2016 od 19 do 01 hod.

Program v Knihovně AV ČR

KONCERT

Komorní orchestr Akademie Praha ve svém plném, téměř šedesátičlenném složení zahraje výběr symfonických skladeb tanečního charakteru ze zlatého fondu světové hudební literatury. Zazní skladby A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, J. Suka, C. M. Webera, J. Brahmse, M. Ravela, J. Offenbacha, L. Bernsteina, M. P. Musorgského, P. I. Čajkovského a dalších. (Seznam skladeb najdete zde.)

Koncert proběhne v průběhu večera dvakrát – začátek ve 20 a 21.30 hod.

Vzhledem k tomu, že jde o koncert vážné hudby a naším cílem je umožnit posluchačům ten nejlepší možný poslech a zážitek, nebude během koncertu možné vstupovat do studovny KNAV. Chcete-li si koncert vyslechnout, přijďte prosím včas, případně během koncertu využijte další program v budově Akademie věd ČR.

VÝSTAVY

Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“

Přestože existovaly snahy zamezit vzniku Husova kultu, krátce po kostnické exekuci se začala vyobrazení Mistra objevovat v různých formách výtvarného umění, knižní ilustraci nevyjímaje. V průběhu staletí se ustálilo několik typů zobrazení, které do velké míry formují naši představu o vzhledu Jana Husa dodnes. Cílem výstavy je představit co možná nejúplnější přehled vyobrazení českého reformátora ve starých tiscích 15.–18. století. Návštěvník tak má možnost vytvořit si bližší představu, jak se Husova ikonografie v knižní ilustraci vyvíjela.
Výstava je umístěna ve vstupní části studovny. Doplňuje ji vystavená faksimila Martinické bible (kolem r. 1430), která obsahuje nejstarší známé vyobrazení upálení Mistra Jana Husa. Na místě je také možné si pomocí dotykové obrazovky „prolistovat“ digitalizovanou podobu bible.

Takový normální středověk – každodenní život nejen za Karla IV. ve vybraných knihách z fondu Knihovny AV ČR

Jak se lidé stravovali, co pro ně znamenala smrt, jak náročné bylo cestování? Nejen na tyto otázky odpovídají vybrané tituly z fondu Knihovny AV ČR a představují tak méně známé dějiny společnosti.

K příležitosti 700. výroční narození Karla IV. se pořádá celá řada výstav, přednášek a dalších akcí, oslavující tohoto velikána českých i světových dějin. Můžete se dozvědět podrobné informace o jeho životě, politických rozhodnutí, manželkách.

Jak ale žili obyčejní lidé, rolníci, kramáři nebo měšťani? Kam chodili na záchod, jak se oblékali, co jedli? Co znamenaly pro středověkého člověka peníze? Jakým způsobem se cestovalo? Jaký trest vás čekal, pokud jste na trhu šidili zákazníky nebo zbili nevěrnou manželku? A byly středověké ženy opravdu jen negramotné ochránkyně rodinného krbu?

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více se můžete dočíst ve výběru knih, které tematicky spadají nejen do období vlády Karla IV., ale pokrývají celé středověké období od 10. do 15. století.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Povídání o tom, pro koho byla v 2. pol. 19. století postavena a jak byla v pozdějších letech využívána neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna Knihovny AV ČR. Součástí výkladu je i seznámení s historií knihovny a jejími současnými službami.

Prohlídky budou probíhat průběžně během celé Muzejní noci.

DALŠÍ INFORMACE

  • Galerie Věda a umění
    Pražské muzejní noci se zúčastní také Galerie Věda a umění Střediska společných činností AV ČR, která sídlí ve stejné budově jako Knihovna AV ČR (Národní 3, Praha 1). Rádi bychom upozornili, že během celé noci bude možné navštívit také aktuální výstavu – Ozvěny EXPO 2015 – a zároveň chceme tuto výstavu doporučit všem, kdo nás během PMN navštíví.
  • Vstup zdarma

 

PROHLÉDNĚTE SI…

… fotografie z Knihovny Akademie věd ČR během Pražské muzejní noci 2015

Foto Zdeněk Tichý

KONTAKT

Knihovna Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1
www.knav.cz

NAPIŠTE NÁM

STÁHNĚTE SI

Leták Pražské muzejní noci v Knihovně AV ČR

pmn-2016-letak