Výstava „SEDM VĚŽÍ. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“

karel-a-jeho-veze

Záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných programech Akademie věd a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie jde o výběr z široké palety výzkumných projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále živého procesu bádání v jeho průběhu. Výstavní projekt přehledně shrnuje obecný přínos Akademie věd ČR k výzkumu středověku a středověkých dějin, včetně představení několika významných osobností-akademiků, kteří se danému tématu věnovali.