Výstava „KAZATEL – UČENEC – KACÍŘ: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“

 

Přestože existovaly snahy zamezit vzniku Husova kultu, krátce po kostnické exekuci se začala vyobrazení Mistra objevovat v různých formách výtvarného umění, knižní ilustraci nevyjímaje. V průběhu staletí se ustálilo několik typů zobrazení, které do velké míry formují naši představu o vzhledu Jana Husa dodnes. Cílem výstavy je představit co možná nejúplnější přehled vyobrazení českého reformátora ve starých tiscích 15.–18. století. Návštěvník tak bude mít možnost vytvořit si bližší představu, jak se Husova ikonografie v knižní ilustraci vyvíjela.

Součástí výstavy je vystavená faksimile Marinické bible, která obsahuje nejstarší známé vyobrazení upálení Mistra Jana Husa, a možnost prolistovat si Martinickou bibli v její digitalizované podobě.