Slasti a strasti letních bytů: život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky