Přednáška „T. G. Masaryk z pohledu J. Patočky“

Společnost pro vědu a umění si Vás dovoluje pozvat na 154. podvečer přednášku  prof. Zdeňka V. Davida (Washington)