Podvečer na téma „Fyzika a smrt filosofie“

Evropský kulturní klub spolu s Radou vědeckých společností ČR
Vás srdečně zvou na 202. podvečer na téma  Fyzika a smrt filosofie

Úvodní slovo: RNDr. Peter Zamarovský

„Jak se vesmír chová? Jaká je povaha skutečnosti? Odkud to všechno pochází? Potřeboval vesmír nějakého stvořitele? Většina z nás netráví většinu svého času hloubáním nad takovými otázkami, ale téměř všichni nad nimi hloubáme alespoň někdy. Tradičně jsou to otázky pro filosofii, ale filosofie je mrtvá. Filosofie neudržela krok s moderním vývojem vědy, zvláště fyziky. Nositeli naší pochodně objevování v našem pátrání po poznání se stali vědci.“

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow