Křest knihy „Chráněná území Prahy“

Kniha o chráněných územích Prahy je určena široké veřejnosti – především školní mládeži. Je zamýšlena jako průvodce – poskytuje informaci o přístupu do chráněného území, uvádí souřadnice GPS a hranice chráněného území jsou zakresleny v ortofotomapě. Je použito mnoho leteckých fotografií – ty ukazují vztahy s nejbližším okolím, ale také to, že město a civilizace jsou všudypřítomné. Město a příroda jsou ve vzájemném kontaktu a musí žít ve vzájemné symbióze.

Velká pozornost byla věnována péči o chráněná území – tyto podkapitoly by měly ukázat, že uchování přírodních hodnot vyžaduje cílenou péči a nemalé finanční prostředky.