Přednáška „Evoluce vs. kreace: Souboj mezi vědou a nepochopením “

Přednáška z cyklu Věda kontra iracionalita – přednáší Mgr. Lenka Příplatová (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PF UK)