Fotografické výstavy „Idiot v knihovně“ a „S hlavou v oblacích“